Een stevig ontbijt verrijkt met eiwitten en vetten kan zorgen voor een betere regulatie van de bloedsuiker bij Diabetes Type II

ei

 

Het is geen geheim dat de incidentie van overgewicht en obesitas de laatste decennia dramatisch is toegenomen. Daaraan gekoppeld is een aanzienlijke stijging van diabetes type II. Tegelijkertijd is het gebruik van een ontbijt flink verminderd.

 

Een ontbijt, verrijkt met eiwitten en vetten, kan een gunstig effect hebben op het lichaamsgewicht en leiden tot een langtermijnbeheersing van de bloedsuiker bij overgewichtige personen met type II diabetes. Mogelijk is dit een bruikbaar alternatief in de behandeling van diabetes type II.

 

“Globaal hebben we aangetoond dat er verbeteringen optraden in de beheersing van de bloedsuiker. Verder was er een verminderd hongergevoel en een grotere verzadiging ten gevolge van een simpele aanpassing in de voeding”, aldus de auteurs. “Onze resultaten wijzen erop dat een aanpassing in het voedingspatroon gunstig kan zijn voor overgewichtige en obese personen met type II diabetes”.

 

Er is gekeken naar het wel of niet gebruiken van een ontbijt en naar verschillende ontbijtsamenstellingen- en groottes. Men heeft gezocht naar de veranderingen die de diverse ontbijtsamenstellingen opleverden m.b.t. lichaamsgewicht en metabolische parameters.

 

In een gerandomiseerde open studie werden ontbijten met verschillende samenstelling en grootte met elkaar vergeleken gedurende een periode van 3 maanden. Men controleerde het lichaamsgewicht, de bloedsuiker en metabolische waarden bij 59 overgewichtige deelnemers met diabetes type II.Eén groep kreeg een ontbijt dat rijk was aan eiwitten en vetten, voldoende voor 33%van de totale dagelijkse energie. De andere groep kreeg een licht ontbijt (12,5% van de dagelijkse energie), rijk aan koolhydraten.

 

In beide groepen werd een vergelijkbare gewichtsreductie geconstateerd, maar bij de groep met het stevige ontbijt was er een grotere verlaging van het HbA1c* (resp. - 4,62% versus 1,46%)  en van de systolische  bloeddruk (resp.  -  9,58  mm  Hg  versus 2,43 mm Hg).

Opvallender was echter dat de medicatie bij de gebruikers van het stevige ontbijt meer kon worden verlaagd (gem. 31% versus 0%), terwijl bij de mensen die het lichte koolhydraatrijke ontbijt nuttigden vaker de dosering  moest  worden  verhoogd  (16,7%  versus 3,4%). De groep die het stevige ontbijt kregen hadden minder last van hongergevoelens en hadden gemiddeld een lagere nuchtere bloedsuiker.

 

De auteurs: “Er is meer onderzoek nodig om een bevestiging te krijgen van deze waarnemingen en om de mechanismen te verklaren waardoor deze eenvoudige aanpassing in de voeding de verzadiging beïnvloedt en een verbetering laat zien van de bloedsuikerwaarden, vergeleken met een meer conventionele voedingsaanpak”

 

*(lange-termijn bloedglucosewaarde)

 

bron

 

Printversie Een stevig ontbijt verrijkt met eiwitten en vetten kan zorgen voor een betere regulatie van de bloedsuiker bij Diabetes Type II

 

Comments are closed.