EGCG en Downsyndroom

DownEen nieuwe studie levert aanwijzingen dat een lage dosis groene thee-extract, rijk aan EGCG, de voor het Downsyndroom kenmerkende gelaatstrekken kan verminderen bij kinderen met dit syndroom, wanneer het ingenomen wordt in de eerste drie levensjaren.
Andere studieresultaten wijzen erop dat EGCG-suppletie bij oudere kinderen en volwassenen met het Downsyndroom een gunstige invloed kan hebben op cognitieve vermogens.

In een nieuwe Belgisch-Spaanse studie werd het effect bekeken van groene thee-extract op de ontwikkeling van de voor het Downsyndroom kenmerkende gelaatstrekken. Het ene deel van de studie bestond uit een experimentele studie met een diermodel voor het Downsyndroom. Het andere deel betrof een observationele studie bij kinderen met het Downsyndroom [1].

In totaal namen 76 kinderen met het Downsyndroom deel aan de observationele studie, waarvan er 13 ooit een bepaalde periode een groene thee-supplement kregen op initiatief van hun ouders. Er werden diverse groene thee-extracten gebruikt in verschillende doses. De suppletieduur varieerde van 2 maanden tot 2 jaar. De controlegroep bestond uit 207 kinderen zonder het Downsyndroom. De leeftijden van de kinderen lagen tussen de nul en achttien jaar.
Van elk kind werd een (fotografisch) 3D model gemaakt van het gezicht.

In de jongste groep kinderen (0-3 jaar oud) werd een gunstige invloed waargenomen van groene thee-extract op dysmorfologie van het gezicht. In deze leeftijdsgroep bleek 57% van de afstanden tussen kenmerkende meetpunten in het gezicht verschillend te zijn ten opzichte van die van kindjes in de controlegroep. Bij de baby’s en peuters die groene thee-supplementen hadden gekregen was dit verschil de helft kleiner, namelijk 25%.
De meest gebruikte dosis in deze leeftijdsgroep was 9 mg EGCG per kg lichaamsgewicht per dag. De gebruiksduur varieerde van 4 tot 12 maanden. Bij kinderen die groene thee-suppletie op oudere leeftijd hadden gekregen was er geen significant effect.
Ook de experimentele studie wijst op een gunstig effect van een lage dosis EGCG op dysmorfologie van het gelaat, wanneer het al tijdens de zwangerschap werd verstrekt.
Verder bleek een hoge dosis een schadelijk effect te kunnen hebben met verergering van de dysmorfologie.

De onderzoekers concluderen dat een lage dosis EGCG, gegeven vóór het derde levensjaar, in potentie een gunstig effect kan hebben op de ontwikkeling van het gezicht bij kinderen met het Downsyndroom.
Gelijktijdig waarschuwen ze voor hoge doses en stellen ze dat meer onderzoek nodig is om de optimale dosis per leeftijdsgroep vast te kunnen stellen [1].

EGCG en cognitie

Verder zou EGCG bij het Downsyndroom een gunstige invloed kunnen hebben op cognitieve vermogens, zoals enkele kleine studies laten zien bij oudere kinderen en volwassenen met het syndroom. In deze studies kregen volwassenen en adolescenten 9 mg EGCG/kg/d gedurende zes of twaalf maanden. Met name het visuele geheugen verbeterde met de suppletie, naast andere cognitie-gerelateerde verbeteringen [2].

DYRK1A

Overexpressie van het kinase DYRK1A bij het Downsyndroom wordt beschouwd als een belangrijke oorzakelijke factor voor de afwijkende ontwikkeling van de hersenen, het gezicht, skelet en hart [1].
DYRK1A-overexpressie is eveneens betrokken bij de cognitieve dysfunctie bij mensen met het Downsyndroom [2]. Preklinische en klinische studies laten zien dat DYRK1A geremd wordt door EGCG, wat erop wijst dat EGCG de overexpressie ervan kan normaliseren [1,2].

Verder kunnen ook de antioxidant-eigenschappen van EGCG bijdragen aan de gunstige effecten. Bij het syndroom van Down is er sprake van verhoogde oxidatieve stress, onder meer door overexpressie van superoxide dismutase (SOD) waardoor er een overschot aan het schadelijke waterstofperoxide geproduceerd wordt [2,3]. Ook vanwege vermindering van oxidatieve stress zou EGCG veelbelovend kunnen zijn voor toepassing bij mensen met het Downsyndroom.

Referenties:

  1. Starbuck JM, Llambrich S, Gonzàlez R, et al. Green tea extracts containing epigallocatechin-3-gallate modulate facial development in Down syndrome. Sci Rep. 2021 Feb 25;11(1):4715.
  2. Sebastiani G, Almeida-Toledano L, Serra-Delgado M, et al. Therapeutic Effects of Catechins in Less Common Neurological and Neurodegenerative Disorders. Nutrients. 2021 Jun 29;13(7):2232.
  3. Campos C, Casado Á. Oxidative stress, thyroid dysfunction & Down syndrome. Indian J Med Res. 2015 Aug;142(2):113-9.

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.