FODMAP en tryptofaanarm bij PDS

PDSHet prikkelbaredarmsyndroom (PDS) kenmerkt zich onder andere door een veranderende stoelgang. Een groep mensen heeft last van obstipatie en een groep van diarree. Het FODMAP-dieet (Fermenteerbare Oligosachariden, Disachariden, Monosacchariden en Polyolen) is een veel toegepaste voedingsinterventie die bij een grote groep patiënten leidt tot verlichting van de klachten. Voor PDS-patiënten met overwegend diarreeklachten die onvoldoende reageren op het dieet zou, naast het volgen van het FODMAP-dieet, tevens het beperken van tryptofaan in de voeding buikklachten kunnen verminderen.

Aan een nieuw onderzoek met het FODMAP- en een tryptofaanarm dieet namen 120 mensen deel. Veertig gezonde volwassenen vormden de controlegroep en tachtig PDS-patiënten met overwegend diarreeklachten vormden de behandelgroep. De mensen in de behandelgroep werden tevens opgedeeld in twee groepen. Veertig mensen volgden gedurende acht weken een laag-FODMAP-dieet en de andere veertig mensen volgden een laag-FODMAP-dieet in combinatie met een lage tryptofaaninname. De deelnemers vulden verschillende vragenlijsten in om de ernst van de buikklachten en de psychische gesteldheid te bepalen. Daarnaast werd via urineonderzoek het tryptofaanmetabolisme in kaart gebracht. In de behandelgroep nam de tryptofaanconsumptie door het laag-FODMAP-dieet af met 16,5 procent. De mensen die daarbij ook tryptofaan beperkten, kregen ten opzichte van de normale voeding 35 procent minder tryptofaan binnen. Na acht weken hadden de patiënten die tevens tryptofaan hadden beperkt significant minder buikklachten (50 procent afname van klachten ten opzichte van 38 procent). Daarnaast waren deze mensen minder angstig en hadden ze minder last van depressieve gevoelens.

De onderzoekers geven aan dat het beperken van tryptofaan in de voeding bij PDS-patiënten met diarreeklachten kan helpen om de hoge serotonineconcentratie in de darmen te verlagen. Serotonine in de darmen verhoogt de darmmotiliteit en kan zo diarree veroorzaken. Daarnaast zou het verlagen van tryptofaan de productie van neurotoxische stoffen uit de kynureninestofwisseling kunnen verminderen waaronder quinolinezuur. Kynurenines zijn in verband gebracht met angstige of neerslachtige gevoelens. Inderdaad zagen de onderzoekers in de urine van de deelnemers dat de kynureninestofwisseling bij het beperken van tryptofaan normaliseerde. Naast het volgen van een laag-FODMAP-dieet zou het beperken van tryptofaan bij deze specifieke groep patiënten een zinvolle aanvulling kunnen zijn van de behandeling.

Referentie:
Chojnacki, C., et al. (2023). The Usefulness of the Low-FODMAP Diet with Limited Tryptophan Intake in the Treatment of Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome. Nutrients, 15(8), 1837.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/fodmap-en-tryptofaanarm-bij-psd

Comments are closed.