Gezondheidsschade ex-rokers herstelbaar door gezonde leefstijl

RokenKan de gezondheid van voormalige rokers weer worden hersteld? Op deze vraag geven Amerikaanse wetenschappers een bevestigend antwoord in een recent verschenen, prospectief onderzoek in het kader van de National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study. Voor hen zijn dezelfde leefstijlaanbevelingen van toepassing die voor nooit-rokers gelden. Volgen zij die, dan heeft dat een gunstige invloed op hun overlijdenskans.

De gegevens werden verzameld van in totaal 159.937 ex-rokers met een gemiddelde leeftijd van 63 jaar, voor tweederde bestaande uit mannen. Aan de hand van vragenlijsten werd gekeken in hoeverre zij zich hielden aan de adviezen voor een gezonde leefstijl. Dat werd gedaan voor lichaamsgewicht, voedingspatroon, fysieke activiteit en alcoholgebruik afzonderlijk. Daarna werd de totaalscore bepaald, die kon liggen tussen 0 en 8. Het beter opvolgen van de adviezen betekende dan een hogere score. Primaire uitkomstmaat waren de algehele sterfte en sterfte door specifieke oorzaken.

Na een gemiddelde follow-up van 19 jaar bedroeg het aantal sterfgevallen 86.127. Hoe meer men zich aan de adviezen hield, hoe beter de scores voor algehele sterfte: in vergelijking met de laagste score-categorie (0-2) was de hazard ratio (HR) respectievelijk 0,88 (3-4), 0,80 (5-6) en 0,73 (7-8). Deze associaties waren onafhankelijk van de algehele gezondheid, comorbiditeit, het aantal in het verleden gerookte sigaretten, het aantal jaren geleden dat men gestopt was en de leeftijd waarop met roken was begonnen.

Afzonderlijke analyses van overlijden met specifieke oorzaak lieten vergelijkbare resultaten zien. Want ex-rokers hadden door leefstijlveranderingen minder kans te overlijden aan kanker, hart- en vaatziekten en ademhalingsziekten – de drie belangrijkste sterftecategorieën die met roken zijn geassocieerd.

Referentie:
Inoue-Choi M, Ramirez Y, Fukunaga A, et al. Association of Adherence to Healthy Lifestyle Recommendations With All-Cause and Cause-Specific Mortality Among Former Smokers. JAMA Netw Open. 2022 Sep 1;5(9):e2232778.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6174

Comments are closed.