Goed zicht houdt verband met voldoende beweging en slaap

brilVeel kinderen en jongvolwassenen hebben te maken met visuele beperkingen en dragen hiervoor een bril of contactlenzen. Een interessante vraag is of het bewegingsgedrag van deze doelgroep invloed heeft op het dragen van een bril of contactlenzen. In een Amerikaanse studie werden de 24-HMB guidelines gebruikt om dit te onderzoeken. Deze richtlijnen geven advies over lichamelijke activiteit, schermtijd en slaapduur om een gezonde ontwikkeling van kinderen en adolescenten te bevorderen. Onderzoek naar de relatie tussen bewegingsgedrag en visuele beperkingen te onderzoeken is gedaan aan de hand van een dataset van de National Survey of Children's Health (NSCH) uit 2021.

In deze cross-sectionele studie werden de gegevens van 14.193 Amerikaanse kinderen en adolescenten van zes tot zeventien jaar geanalyseerd. Er werd binaire logistische regressie uitgevoerd om te onderzoeken of het voldoen aan de 24-HMB-richtlijnen geassocieerd was met voorgeschreven brillen en contactlenzen.
Uit de studie bleek dat meer dan de helft van de deelnemers (59,53%) brillen en/of contactlenzen droeg en dat slechts 8,40 procent van hen voldeed aan de 24-HMB-richtlijnen. Bovendien bleek dat het voldoen aan een of meerdere van de 24-HMB-richtlijnen geassocieerd was met een lager risico op het dragen van brillen of contactlenzen bij kinderen en adolescenten. Ofwel: voldoen aan de 24-HMB-richtlijnen lijkt verband te houden met goed kunnen zien.

Referentie:
Liu, Z., & et al. (2024, mei). Associations of meeting 24-h movement behavior guidelines with prescribed eyeglasses/contact lenses among children and adolescents. Complementary Therapies in Clinical Practice, volume 55, 101844.

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/goed-zicht-houdt-verband-met-voldoende-beweging-en-slaap

Comments are closed.