Het effect van kou op het immuunsysteem van jonge kinderen

Koud waterOnlangs is het effect van koudwater-hydrotherapie onderzocht bij kinderen van 3 tot 6 jaar. Onderzocht werd of opgietingen met koud water op de arm effect hadden op het aantal dagen met luchtweginfecties en koorts van de kinderen. Tevens werd gekeken wat de invloed was op het aantal gemiste dagen op school of kinderdagverblijf.

Het onderzoek betrof een niet-gerandomiseerde, gecontroleerde, oriënterende, mixed-method klinische studie. Twintig kinderen van 3 tot 6 jaar kregen zes weken lang een hydro-therapeutische interventie, die bestond uit koudwateropgietingen op de arm volgens het hormeseprincipe van Sebastian Kneipp. De ouders voerden dit thuis uit bij de kinderen. Ze hielden een digitaal dagboek bij, waarin zij gemiste dagen op het kinderdagverblijf en dagen met koorts en luchtweginfecties bijhielden. De controlegroep (achttien kinderen) ontving geen interventie.

De statistische analyse liet geen significante verschillen zien tussen de interventie- en controlegroep. De onderzoekers geven aan dat de studie hiervoor vermoedelijk te klein van opzet was. Alhoewel er dus geen significant verschil werd gemeten, verminderde in de interventiegroep wel het aantal gemiste dagen op het kinderdagverblijf. Ook werden in de interventiegroep minder lageluchtweginfecties geconstateerd.

Referentie:
Schulte, K. et al. The Effect of Cold-Water Hydrotherapy According to Sebastian Kneipp for Immune Stimulation: A Nonrandomized, Controlled, Explorative, Mixed-Methods Clinical Study. Journal of Integrative and Complementary Medicin, volume 28, number 9, 8 sep 2022.

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/het-effect-van-kou-op-het-immuunsysteem-van-jonge-kinderen

Comments are closed.