Inname B-vitaminen gerelateerd aan lagere kans metabool syndroom

b-vitaminenEen Amerikaanse studie laat zien dat een adequate voorziening in folaat, B6 en B12 mogelijk het risico op de ontwikkeling van het metabool syndroom verkleint. De gevonden associatie gold zowel voor de inname als de serumconcentratie van de drie B-vitaminen. In dit prospectieve onderzoek over een periode van dertig jaar was het verband het sterkste voor folaat.

De onderzoeksgroep bestond uit 4.414 personen, met een ongeveer gelijke verdeling naar ras en sekse. Bij de start was hun gemiddelde leeftijd 24,9 jaar. Zij werden gevolgd tussen 1985/1986 en 2015/2016. Hun voedingspatroon werd bepaald in de jaren nul, zeven en twintig. De serumconcentratie van de drie vitaminen werd vastgesteld bij een subgroep van 1.430 deelnemers, in de jaren nul, zeven en vijftien.

Voor vaststelling van het metabool syndroom werd gebruik gemaakt van zelfrapportage van medicijngebruik en van klinische en laboratoriummetingen. Deze laatste betroffen belangrijke componenten als verhoogd cholesterol, hypertensie, overgewicht en een hoge bloedsuikerspiegel. Gedurende dertig jaar deden zich 1.240 gevallen van dit syndroom voor.

De inname van de vitaminen was relatief hoger onder vrouwen, oudere personen en blanken. Vaker ging het om mensen met een gezonder voedingspatroon, een hogere opleiding, die niet rookten, weinig alcohol dronken en voldoende lichaamsbeweging hadden.

Na correctie voor potentiële confounders bleek de incidentie onder degenen in het hoogste kwartiel van folaatinname 61% lager te liggen dan bij degenen in het laagste kwartiel. Voor B6 was dat percentage 39% en voor B12 was het 26%. Folaat was de enige van de drie vitaminen waarvan de inname negatief was geassocieerd met alle componenten van het metabool syndroom. Deze verbanden werden onderstreept doordat in de subgroep ook een omgekeerde associatie werd gevonden tussen serumniveau van folaat/B6/B12 en de kans op het syndroom.

Referentie:
Zhu J, Chen C, Lu L, et al. Folate, Vitamin B6, and Vitamin B12 Status in Association With Metabolic Syndrome Incidence. JAMA Netw Open. 2023 Jan 3;6(1):e2250621.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6493

Comments are closed.