Kaneel tegen chronische diarree

kaneelKaneel kan de symptomen van diarree terugdringen volgens een acht weken durende, placebogecontroleerde studie. Zuid-Koreaanse onderzoekers zagen bovendien veranderingen in metabolieten en microbiota in de feces. Die veranderingen leken parallel te lopen met symptoomreductie.

De indicatie dat de symptomen van diarree verminderd waren, was de colonpassagetijd, die in de kaneelgroep ongeveer stabiel bleef (van 19 naar 22 uren) maar die in de placebogroep daalde van 26 naar 16 uren. Andere ontwikkelingen (pijnscore, voorkomen van diarree, tevredenheid met stoelgang en Bristolscore) gingen de gunstige kant uit maar waren statistisch niet significant.

De onderzoekers deden uitgebreid een fecesanalyse, waaruit een toename van iso-boterzuur bleek in de kaneelgroep. Iso-boterzuur is een korteketenvetzuur afkomstig van de fermentatie van vertakte-ketenaminozuren (leucine, isoleucine, valine). De concentratie van fecaal indool daalde en die van spermidine steeg.

Kaneel verlaagde verder de verhouding tussen de firmicuten en bacteroïdeten, iets wat de onderzoekers interpreteren als een toename in diversiteit. Er was een grotere aanwezigheid van Bifidobacterium longum, wat overeenkwam met een daling in de stoelgangfrequentie. Toeval of niet, B. longum is een producent van spermidine. In een andere studie zorgde suppletie van dit probioticum voor minder diarree bij kinderen.

De schors van Cinnamomum cassa is een overbekend keukenkruid maar wordt in vele landen ook medicinaal gebruikt. In deze studie werd een extract op basis van water gebruikt, omdat er dan minder schadelijke stoffen meekomen. Kaneelzuur en cumarinen worden als de voornaamste bioactieve stoffen van kaneel beschouwd.

Referentie:
Park SY, Kim YD, Kim MS et al. Cinnamon (Cinnamomum cassia) water extract improves diarrhea symptoms by changing the gut environment: a randomized controlled trial. Food Funct. 2023; 14(3):1520-1529 doi:10.1039/d2fo01835g

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6420

Comments are closed.