Kaneel verlaagt duidelijk de bloedsuiker

kaneelOnderzoekers van de David Geffen School of Medicine van Los Angeles zien dat kaneel de suikerspiegel ontegensprekelijk verlaagt wanneer dit gemeten wordt via continue glucose-monitoring. Met de orale glucosetolerantietest konden ze geen verbetering vaststellen. Die test is volgens de onderzoekers niet erg betrouwbaar.

Bij de orale glucosetolerantietest wordt een inschatting gemaakt van de piek in de suikerspiegel die na een maaltijd zou optreden. Hier werd de bloedglucose continu gemeten waarmee een beeld gevormd kan worden van de glykemische variabiliteit. Achttien deelnemers met obesitas en/of prediabetes namen deel. Ze namen vier weken vier gram kaneel of placebo tijdens het ontbijt en avondeten, en na een 'uitspoelperiode' van twee weken werden ze van groep gewisseld. De onderzoekers verzamelden 66.000 meetpunten bij hen.

De kaneelcurve die de 24-uurs suikerspiegel weergeeft, lag duidelijk onder de controlecurve. Gemiddeld werden in de kaneelgroep pieken gemeten die 9,5 mg/dL lager lagen dan de controlepieken. Ook het verschil in oppervlakte onder de curve – die het totale volume aan glucose dat gedurende de dag in het bloed verschijnt weergeeft – was beduidend minder.

De onderzoekers hadden ook het triglycerideniveau vlak na een maaltijd gemeten en ook dat was dankzij kaneel verminderd. De dynamiek van de triglyceriden was bij deze deelnemers erg wisselvallig, mogelijk omdat de metingen na de glucosetolerantietest gedaan werden. Een stevige dosis glucose kan het triglycerideniveau sterk beïnvloeden.

Therapietrouw was daarbovenop 'uitmuntend'. In de praktijk komt vier gram kaneel overeen met de inhoud van een zakje suiker, schrijven de onderzoekers, die gemakkelijk in de voeding geïncorporeerd kan worden.

Referentie:
Zelicha H, Yang J, Henning SM et al. Effect of cinnamon spice on continuously monitored glycemic response in adults with prediabetes: a 4-week randomized controlled crossover trial. Am J Clin Nutr. 2024; 119(3):649-657

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/7092

Comments are closed.