Lagere vitamine K2-status bij migrainepatiënten

MigraineBij patiënten met migraine is een tendens waargenomen van een hogere mate van vaatstijfheid. Een tekort aan vitamine K2 staat in verband met vaatstijfheid. Daarom is voor het eerst bij migrainepatiënten gekeken naar de vitamine K2-status en vaatstijfheid. De studieresultaten lijken een verband tussen vaatstijfheid en migraine verder te ondersteunen. Mogelijk kan suppletie met vitamine K2 een rol spelen bij migraine.

Amerikaans-Libanese onderzoekers betrokken 146 volwassenen bij hun studie. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 31,9 jaar. De helft van de deelnemers bestond uit patiënten met migraine. Om mee te kunnen doen aan de studie moesten zij minimaal eenmaal per maand last hebben van migraine, waarvoor zij nog geen behandeling kregen. De andere helft van de deelnemers bestond uit gezonde vrijwilligers en fungeerde als controlegroep. De meerderheid van de deelnemers bestond uit vrouwen (89%).

De vaatstijfheid werd op de gebruikelijke manier gemeten, namelijk met behulp van de carotid-femoral pulse wave velocity (cfPWV).
De vitamine K2-status werd gemeten aan de hand van plasmaspiegels van inactief matrix-Gla-proteïne (dp-ucMGP). Matrix-Gla-proteïne (MGP) is een vitamine K-afhankelijk eiwit, wat betekent dat vitamine K2 nodig is om het in de actieve vorm te brengen. Een hoog plasmagehalte van dp-ucMGP weerspiegelt een lage vitamine K2-status. Een gehalte vanaf 500 picomol per liter wordt gedefinieerd als een vitamine K2-tekort. Geactiveerd MGP in de vaatwand is belangrijk om vaatstijfheid tegen te gaan.

Migraine met aura

De deelnemers met migraine hadden een gemiddelde aanvalsfrequentie van circa zeven episodes per maand, met een gemiddelde duur van ruim 32 uur.
Vergeleken met de controlegroep hadden de migrainepatiënten een significant lagere vitamine K2-status. Ook een tekort aan vitamine K2 kwam vaker voor in de migrainegroep. Deelnemers in de migrainegroep hadden ook meer vaatstijfheid dan de controlegroep.
De resultaten bevestigen een onafhankelijk verband tussen de mate van vaatstijfheid en de ernst van de migraine [1].
Bijna 29% van de patiënten leed aan migraine met aura. Bij hen bleek de mate van vaatstijfheid (cfPWV-waarde) in lineair verband te staan met de vitamine K2-status (dp-ucMGP-waarde). Hoe lager de vitamine K2-status was, des te hoger de vaatstijfheid [1]. Bij migrainepatiënten zonder aura was dit verband niet statistisch significant.

Suppletie met vitamine K2

Een lagere vitamine K2-status draagt bij aan het ontstaan van vaatstijfheid en vaatwandverkalking. Diverse klinische studies hebben laten zien dat suppletie met vitamine K2 vaatstijfheid kan tegengaan [1]. Bovenstaande studieresultaten nodigen uit tot verder onderzoek naar het effect van suppletie met vitamine K2 bij patiënten met migraine.

Momenteel is een studie gepland met migrainepatiënten om te testen of suppletie met vitamine K2 de frequentie van migraine-aanvallen en vaatstijfheid kan verminderen. In deze studie krijgen migrainepatiënten dagelijks 360 microgram vitamine K2 in de vorm van MK-7, of een placebo gedurende zes maanden [2].

Matrix-Gla-proteïne (MGP) gaat op meerdere manieren vaatstijfheid tegen. Het remt niet alleen kalkafzetting in de vaatwand, maar voorkomt tevens degradatie van elastine (het elastische bestanddeel in de vaatwand) alsmede overmatige vorming van collageen in de vaatwand [3].

Referenties:

  1. Mansour AG, Ahdab R, Daaboul Y, et al. Vitamin K2 Status and Arterial Stiffness Among Untreated Migraine Patients: A Case-Control Study. Headache. 2020 Mar;60(3):589-599.
  2. Vitamin K2 Supplementation in Adult Episodic Migraine (ViKEM)
    Study Details | Vitamin K2 Supplementation in Adult Episodic Migraine | ClinicalTrials.gov
  3. Hariri E, Kassis N, Iskandar JP, et al. Vitamin K2-a neglected player in cardiovascular health: a narrative review. Open Heart. 2021 Nov;8(2):e001715.

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.