Lavendelbloesem bij vermoeidheid door MS

LavendelInname van lavendelbloesem kan vermoeidheid door multiple sclerose (MS) verminderen, zo blijkt uit onderzoek. Vermoeidheid is een van de meest voorkomende complicaties van MS. Lavendel wordt vanuit onder meer de Perzische geneeskunde aanbevolen bij de behandeling van neurologische aandoeningen, zoals MS.

In een dubbelblind, gecontroleerd onderzoek werden 48 MS-patiënten gerandomiseerd ingedeeld in een interventiegroep die capsules met 600 mg lavendelbloemen ontving of een controlegroep die capsules met 600 mg maïszetmeel kreeg. De patiënten werden gerandomiseerd nadat zij de Modified Fatique Index Score (MFIS)-vragenlijst hadden ingevuld en werden gevraagd gedurende 60 dagen driemaal daags een capsule in te nemen. De MFIS heeft een schaal van 0-84; hoe lager de score, hoe minder sprake er is van vermoeidheid.

Het gemiddelde (standaarddeviatie) van de MFIS voorafgaand aan de interventie was 40,56 (7,63) in de interventie- en 41,43 (7,89) in de controlegroep (p=0,706). Na de interventie was er sprake van een significante vermindering (p0,001˂) in de interventiegroep, 7,04 (4,91) in vergelijking met de controlegroep, 38,17 (9,78). De onderzoekers concluderen dat lavendelbloesem een goede behandeloptie biedt bij vermoeidheid door MS.

Referentie:
Motaghi, N., Tajadini, H., Shafiei, K., Sharififar, F., Ansari, M., Sharifi, H., Sarhadynejad, Z., Tavakoli-Far, F., Kamali, H., & Amiri-Ardekani, E. (2022). Lavender improves fatigue symptoms in multiple sclerosis patients: A double-blind, randomized controlled trial. Multiple sclerosis and related disorders, 65, 104000.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/lavendelbloesem-bij-vermoeidheid-door-ms

Comments are closed.