Vitamine dSuppletie met vitamine D verbetert premenstruele klachten, zo blijkt uit Iraans onderzoek. Het premenstrueel syndroom (PMS) is wereldwijd een van de meest voorkomende aandoeningen onder vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Het doel van deze studie was om het effect van vitamine D-suppletie op de ernst van PMS-symptomen te onderzoeken bij vrouwen met een tekort aan vitamine D.

In dit gerandomiseerde, dubbelblinde klinische onderzoek kregen 44 vrouwen met PMS en een tekort aan vitamine D gedurende zestien weken, een keer in de twee weken, ofwel 50.000 IE vitamine D (dit komt overeen met 1,25 mg of 1250 mcg vitamine D) ofwel een placebo. Na vier maanden steeg het serumniveau van 25(OH)D in de vitamine D-groep van 21 ± 8 ng/ml naar 40 ± 8 ng/ml (P < 0,001), terwijl het in de placebogroep steeg van 21 ± 7 ng/ml naar 23 ± 7 ng/ml (P = 0,03). Een serum 25(OH)D-gehalte lager dan 20 ng/mL (of 50 nmol/L) werd als deficiënt beschouwd. Aan het einde van de interventie vertoonde de gemiddelde score van de totale PMS-symptomen een significante verbetering in de groep met vitaminesupplementen vergeleken met de controlegroep (p < 0,001). Vooral de stemming verbeterde.

In Arabische landen, zoals Iran, komt een vitamine D-tekort zeer veel voor omdat de huid van vrouwen vrijwel altijd bedekt is. In Nederland komt een vitamine D-tekort veel voor onder ouderen. Hoe dit is voor Nederlandse vrouwen in de vruchtbare leeftijd is, is niet bekend. Volgens de meest recente voedselconsumptiepeiling van het RIVM ligt de gemiddelde dagelijkse inname van vitamine D op 2,3 mcg per dag. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid ligt op 10 mcg. Dus hoewel vrouwen in Nederland meer blootgesteld zijn aan de zon, is er gerede kans dat vrouwen ook vitamine D-deficiënt zijn. Het is bij PMS-klachten dus belangrijk altijd de vitamine D-status te checken en bij een tekort vitamine D te suppleren.

Referentie:
Heidari, H., Abbasi, K., Feizi, A., Kohan, S., & Amani, R. (2024). Effect of vitamin D supplementation on symptoms severity in vitamin D insufficient women with premenstrual syndrome: A randomized controlled trial. Clinical nutrition ESPEN, 59, pp241–248.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/let-op-de-vitamine-d-status-bij-pre-menstruele-klachten