Lichamelijke inactiviteit veroorzaakt angst en depressie

BewegingDat lichamelijke activiteit belangrijk is voor een goede gezondheid is niet onbekend. Lichaamsbeweging helpt bij het verminderen van depressieve klachten en angststoornissen. Wetenschappers hebben beter naar de beschikbare data gekeken en stellen nu dat lichamelijke inactiviteit een directe oorzaak kan zijn voor het ontstaan van de psychische problematiek.

De onderzoekers baseren zich op data verkregen uit prospectief observationeel onderzoek. Dit houdt in dat een grote groep mensen gedurende een tijdsperiode wordt gevolgd, waarna wordt bepaald of een bepaalde aandoening vaker voorkomt. In deze situatie is dus gekeken naar de hoeveelheid lichamelijke activiteit die mensen hebben en het ontstaan van depressie of angstklachten. Hieruit bleek dat 150 minuten intensieve activiteit per week de kans op een depressie tot wel 63 procent kan verminderen ten opzichte van inactiviteit. Het beschermende effect van lichamelijke activiteit werd gevonden bij alle leeftijdsgroepen, van jongeren tot ouderen, en zowel bij mannen als bij vrouwen. Het effect lijkt echter wel groter te zijn bij volwassenen en vrouwen.

Voor angststoornissen werden soortgelijke resultaten gevonden. Lichamelijke activiteit verminderde de kans op het ontstaan van angstige gevoelens of een diagnose van een angststoornis. Op basis van statistische analyses geven de onderzoekers aan dat het waarschijnlijk is dat er een causaal verband bestaat tussen lichamelijke inactiviteit en het ontstaan van psychische problematiek. Door de grote variatie aan lichamelijke activiteit in de studies is het echter niet goed mogelijk om aan te geven hoeveel intensieve beweging het beste effect sorteert. Inactiviteit kan leiden tot depressie en angst, maar ook langdurig intensief bewegen (langer dan 150 minuten per week) kan mogelijk dit effect hebben. Gezien de grote voordelen van lichamelijke activiteit op de mentale gezondheid verdient sporten een belangrijke plaats in de preventie en behandeling van depressie en angst.

De volledige Engelstalige publicatie kunt u hier teruglezen.

Referentie:
Wanjau, M. N., Möller, H., Haigh, F., Milat, A., Hayek, R., Lucas, P., & Veerman, J. L. (2023). Physical activity and depression and anxiety disorders: a systematic review of reviews and assessment of causality. AJPM Focus, 100074.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/lichamelijke-inactiviteit-veroorzaakt-angst-en-depressie

Comments are closed.