Liponzuur vermindert klachten tinnitus

tinnitusSuppletie met α-liponzuur zorgt ervoor dat tinnitus minder beperkingen oplegt op de dagelijkse bezigheden van de tinnituslijder. Daarbij verbetert het ook het emotionele welzijn. Dat vonden Italiaanse onderzoekers in een gecontroleerde studie met 60 tinnituspatiënten.

Tinnitus is een subjectieve klacht. Daarbij is het van belang om van een potentiële behandeling ook de impact na te gaan op het dagelijkse functioneren. Welke impact heeft tinnitus op het mentale, emotionele, lichamelijke en professionele leven? Voor dit doeleinde is de tinnitus handicap inventory opgesteld.

Liponzuur verlaagde de score van zowel het functionele als het emotionele luik, maar niet die van het 'catastrofale' luik. Dat laatste geeft de perceptie van de patiënt weer dat het om een 'vreselijke ziekte' gaat, waarover hij geen controle heeft.

Ook het gehoor ging erop vooruit, zoals gemeten werd met de 4FA- en PTAhf-tests, en de tinnitus werd als minder luid beschouwd. Onzekerheden bleven echter groot, omdat tinnitus moeilijk objectief te meten is.

De onderzoekers benadrukken in hun paper het belang van het glucosemetabolisme en ontsteking in de pathofysiologie van tinnitus. Wanneer die systemen ontregeld zijn, ontstaan meer oxiderende factoren en raken de kleine bloedvaten beschadigd. Liponzuur is een krachtig antioxidant en draagt bij tot een vlotte verwerking van glucose. De lichaamseigen productie ervan is volgens de onderzoekers niet voldoende om de energiebehoefte bij te houden, dus is extra inname via de voeding essentieel. In deze studie kregen deelnemers placebo of 600 mg van het natuurlijke R-isomeer van α-liponzuur.

Referentie:
Sacchetto L, Monzani D, Apa E et al. The Effect of Alpha-Lipoic Acid in the Treatment of Chronic Subjective Tinnitus through the Tinnitus Handicap Inventory Scores. Audiol Res. 2023; 13(4):484-494 doi:10.3390/audiolres13040043

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6751

Comments are closed.