Maternale prebiotica gunstig voor darmgezondheid moeder en kind

supplementation-pregnancyHet verbeteren van de darmgezondheid van de moeder tijdens zwangerschap en lactatie is een mogelijke strategie om de immuun- en metabole gezondheid van het nageslacht te verbeteren, zo blijkt uit een recente studie.

In een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie keken onderzoekers naar effecten van een prebiotisch supplement, ingenomen door zwangere vrouwen. Deze vrouwen namen het supplement dagelijks in vanaf <21 weken zwangerschap tot zes maanden na de bevalling.

Als onderdeel van een groter, dubbelblind, gerandomiseerd gecontroleerd allergie-interventieonderzoek verzamelden onderzoekers bij 74 moeder-kindparen op meerdere tijdstippen fecesmonsters. De deelnemers ontvingen dagelijks ofwel 14,2 g prebiotisch poeder (galacto-oligosacchariden GOS en fructo-oligosacchariden FOS in een verhouding van 9:1), ofwel een placebopoeder bestaande uit 8,7 g maltodextrine per dag. Onderzoekers bepaalden de samenstelling van de fecale microbiota van zowel de moeders als de baby's en de concentraties van korteketenvetzuren in de ontlasting.

Ze ontdekten significante verschillen in de microbiota-profielen van de moeders tussen het begin van de studie en zowel bij 28 weken als 36 weken zwangerschap bij vrouwen die prebiotica kregen. Ook de microbiële bèta-diversiteit van de baby's verschilde significant tussen de groepen die prebiotica en een placebo kregen op 12 maanden leeftijd. Prebiotische suppletie was geassocieerd met een verhoogde overvloed aan commensale bifidobacteriën in de microbiota van de moeders, en een vermindering van de overvloed aan negativicutes in zowel de microbiota van moeders als baby's. Ook waren er veranderingen in concentraties korteketenvetzuren bij moeders die prebiotica gebruikten, waaronder significante verschillen in de concentratie van azijnzuur tussen de interventie- en controlegroepen van 20 tot 28 weken zwangerschap.

De onderzoekers concluderen dat maternale prebiotische suppletie van 14,2 g per dag GOS/FOS zowel de darmmicrobiota van de moeder als die van de zich ontwikkelende baby gunstig beïnvloedt. Het lijkt dus mogelijk  om de ontwikkeling van de microbiota van de baby te modificeren door de voeding van de darmmicrobiota van de moeder te veranderen.
Uit de follow-up van deze baby's zal blijken wat het effect van deze interventie is op de prevalentie van allergische ziekten bij kinderen. Ook zal het inzicht bieden in hoe de samenstelling en functie van het microbioom in de vroege kinderjaren van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van kinderziekten.

Referentie:
Jones JM, Reinke SN, Mousavi-Derazmahalleh M, et al. Maternal prebiotic supplementation during pregnancy and lactation modifies the microbiome and short chain fatty acid profile of both mother and infant. Clin Nutr. 2024

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/7020

Comments are closed.