Mineralen essentieel voor de mitochondriale functie

MineralenMaar liefst elf van de twaalf mineralen en elektrolyten in het lichaam zijn essentieel voor de mitochondriale functie. Verbetering van de mineralenstatus van het lichaam kan daarom mogelijk de mitochondriale functie verbeteren en zo het ontstaan van ouderdomsgerelateerde aandoeningen voorkomen of vertragen.

Twintig jaar geleden maakte professor Bruce Ames zich al hard voor een hogere inname van essentiële mineralen (natrium en kalium schaarde hij hier tevens onder als zijnde ‘alkalimetalen’). De aanbevelingen zouden gericht moeten zijn op een verbetering van de gezondheid in plaats van het voorkomen van tekorten. Centraal stond voor hem de mitochondriale functie, omdat een verstoorde energieproductie veroudering en oxidatieve stress in de hand werkt. De meeste essentiële voedingsstoffen kunnen worden teruggevonden in de mitochondriën. Mineralen en elektrolyen zijn in het bijzonder interessant, omdat een disbalans in de mitochondriën vaker lijkt te leiden tot een verhoogde productie van vrije radicalen en redoxstress.

Twee onderzoekers hebben nu de beschikbare kennis omtrent de rol van mineralen in de mitochondriale functie samengevat in een reviewartikel. Zo zorgen natrium en kalium bijvoorbeeld voor het energiepotentiaal over het mitochondriale celmembraan en zijn via deze weg direct betrokken bij de vorming van ATP. Ook calcium en magnesium zijn hierbij belangrijk. Magnesium vormt bijvoorbeeld een complex met ATP en alleen dit complex kan herkend worden door de enzymen die betrokken zijn bij honderden stofwisselingsfuncties waarin magnesium een rol speelt. Het reviewartikel gaat verder in op de effecten van ijzer, zink, koper, mangaan, molybdeen, cobalt, chroom, selenium en boor.

Ondanks dat er nog veel onduidelijk is over de precieze rol van verschillende mineralen in de mitochondriale functie, is het wel duidelijk dat een optimale mineralenstatus essentieel is voor de mitochondriale functie. Aangezien mineralentekorten in de westerse voeding niet ongewoon zijn, zou hiervoor extra aandacht moeten zijn bij de preventie van ouderdomsgerelateerde aandoeningen en mitochondriale dysfunctie.

Het volledige Engelstalige overzichtsartikel kunt u hier teruglezen.

Referentie:
Killilea, D. W., & Killilea, A. N. (2022). Mineral requirements for mitochondrial function: a connection to redox balance and cellular differentiation. Free Radical Biology and Medicine. 182:182-191.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/mineralen-essentieel-voor-de-mitochondriale-functie

Comments are closed.