Omega 3-vetzuren bij leververvetting

Vette leverSuppletie met omega 3-visvetzuren – en dan vooral docosahexaeenzuur (DHA) – heeft een gunstig effect bij niet-alcoholische leververvetting (NAFLD). Dit blijkt uit een meta-analyse.

 

De Chinese wetenschappers doorzochten de medische databanken PubMed en Scopus en selecteerden relevante studies. Er werden uiteindelijk tien case-controlstudies en elf gerandomiseerde klinische studies geselecteerd.

 

Uit analyse van de resultaten van de case-controlstudies bleek dat gezonde personen significant hogere concentraties van DHA in het bloed en de lever hadden in vergelijking met personen met NAFLD. Uit de gerandomiseerde klinische studies bleek dat suppletie met omega 3-visvetzuren leidde tot een significante afname van de leverenzymwaardes ALAT en ASAT en tot een significante afname van triglyceriden. Ook leidde suppletie tot een vermindering van het vetgehalte van de lever, al was dit verschil niet significant in vergelijking met de placebo. Iedere verhoging van de concentraties EPA en DHA met één gram per dag leidde tot een substantiële afname van de concentraties ALAT, ASAT en triglyceriden.

 

De resultaten van de meta-analyse suggereren dat suppletie met omega 3-visvetzuren een zinvolle therapie is bij NAFLD. In vervolgstudies moet de optimale dosis en duur van de behandeling onderzocht worden.

 

Referentie:
Guo XF, Yang B, [..], Li D. Fatty acid and non-alcoholic fatty liver disease: Meta-analyses of case-control and randomized controlled trials. Clin Nutr 2017 Jan 16 [Epub ahead of print]

 

Bron: Ortho.nl

Comments are closed.