Omega 3-vetzuren verlagen risico op Alzheimer

Omega-3Verwacht wordt dat het aantal gevallen van dementie de komende twintig jaar wereldwijd zal verdubbelen en in 2050 131,5 miljoen mensen zal treffen.
Om meer duidelijkheid te krijgen over het nut van visconsumptie of van het gebruik van supplementen met omega 3-vetzuren ter preventie van dementie is er een nieuwe studie uitgevoerd.

Neurologen van de Qindao Universiteit (China) onderzochten het verband op de lange-termijn tussen de inname van omega 3-vetzuren, alsmede biomarkers voor de omega 3-vetzuurstatus, en het risico op de ontwikkeling van de ziekte van Alzheimer, dementie of cognitieve achteruitgang [1]. Zij deden dit aan de hand van de gegevens van 1135 deelnemers uit het Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) cohort, met name om het verband tussen suppletie met omega 3-vetzuren en het risico op Alzheimer te analyseren.
Daarnaast voerden zij een meta-analyse uit van 48 langlopende studies met 103.651 deelnemers, waarbij ze naar het verband keken tussen alle vormen van dementie en cognitieve achteruitgang en de consumptie van omega 3-vetzuren via de voeding en biomarkers daarvan.

De deelnemers van het ADNI-cohort hadden een gemiddelde leeftijd van 73 jaar, hadden bij aanvang geen dementie en werden zes jaar lang gevolgd.
Uit de analyse kwam naar voren dat langdurige gebruikers van omega 3-vetzuursupplementen 64% minder risico hadden om de ziekte van Alzheimer te krijgen.
De meta-analyse wees op een risicovermindering van ongeveer 20% op het krijgen van dementie of cognitieve achteruitgang door het regelmatig eten van omega 3-vetzuren. Het bewijs was met name sterk voor DHA (docosahexaëenzuur) en voor studies waarin was gecorrigeerd voor apolipoproteïne E (APOE ε4).
Verder werd er een dosis-respons relatie gevonden: elke 100 mg consumptie van omega 3-vetzuren (DHA of EPA) per dag was geassocieerd met 8-9,9% lager risico op cognitieve achteruitgang.

De onderzoekers concluderen dat regelmatige consumptie van, of langdurige suppletie met omega 3-vetzuren kan helpen om het risico op Alzheimer of cognitieve achteruitgang te verlagen [1].
Hun resultaten zijn in lijn met die van een grote meta-analyse door Griekse onderzoekers, die eveneens een risicovermindering van 20% lieten zien voor dementie (alle vormen) door een hogere consumptie van omega 3-vetzuren. Een sterkere relatie werd gevonden met Alzheimer dan met andere vormen van dementie. De onderzoekers brengen dit in verband met ApoE4 [2].

ApoE4

Apolipoproteïne E4 (APOE ε4) is de belangrijkste bekende genetische risicofactor voor de ziekte van Alzheimer.
In een andere studie bij 1670 deelnemers uit het ADNI-cohort, waarvan 41% APOE ε4-dragers, bleek een verlaging van het risico op Alzheimer – en vermindering van amyloïde – door omega 3-vetzuren alleen tot uiting te komen bij dragers van APOE ε4 [3].
Ook andere studies laten een verband zien tussen omega 3-vetzuren, ApoE4 en risico op Alzheimer.

Referenties:

  1. Wei BZ, Li L, Dong CW, et al; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative; Xu W. The Relationship of Omega-3 Fatty Acids with Dementia and Cognitive Decline: Evidence from Prospective Cohort Studies of Supplementation, Dietary Intake, and Blood Markers. Am J Clin Nutr. 2023 Jun;117(6):1096-1109.
  2. Kosti RI, Kasdagli MI, Kyrozis A, et al. Fish intake, n-3 fatty acid body status, and risk of cognitive decline: a systematic review and a dose-response meta-analysis of observational and experimental studies. Nutr Rev. 2022 May 9;80(6):1445-1458.
  3. Li L, Xu W, Tan CC, et al; Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative. A gene-environment interplay between omega-3 supplementation and APOE ε4 provides insights for Alzheimer’s disease precise prevention amongst high-genetic-risk population. Eur J Neurol. 2022 Feb;29(2):422-431.

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.