Omega 3-vetzuren verminderen bijwerkingen acnebehandeling

Omega-3-vetzuren-verminderen-bijwerkingen-acnebehandelingen-e1706520255454Behandeling van acne met isotretinoïne is zeer effectief, maar gaat vaak gepaard met bijwerkingen, zoals droge of ontstoken lippen en droge huid en met verhoogde triglyceridenbloedspiegels. Suppletie met omega 3-vetzuren kan deze vervelende bijwerkingen verminderen en daarmee de verdraagbaarheid van de behandeling verbeteren.

Een van de aanbevolen opties voor matig ernstige tot ernstige acne is oraal isotretinoïne. Met name bij therapieresistente acne wordt isotretinoïde aanbevolen als eerste-keuze behandeling [1]. Het veroorzaakt echter vaak mucocutane bijwerkingen (bijwerkingen met betrekking tot slijmvliezen en huid), zoals cheilitis (ontstoken lippen), droge neus, droge huid en conjunctivitis.

Mucocutane bijwerking

In een studie bij 118 patiënten die behandeld werden met isotretinoïne kreeg de helft van hen omega 3-vetzuren bij de behandeling in een dosis van 1 gram per dag. De studie duurde 16 weken en 104 patiënten (64,4% vrouw) voltooiden de studie. De gemiddelde leeftijd was 22,8 jaar en de patiënten hadden gemiddeld bijna vijf jaar last van acne.
Droge lippen, droge huid en droge neus kwamen het vaakst voor. In de groep die het omega 3-vetzuursupplement kreeg was de frequentie van mucocutane bijwerkingen aanzienlijk lager dan in de groep zonder het supplement [2].

Ook in een andere studie verminderde suppletie met omega 3-vetzuren de mucocutane bijwerkingen van de behandeling [3]. In deze studie bij zestig patiënten met acne (67% vrouw) kreeg iets meer dan de helft van de patiënten omega 3-vetzuren bij de behandeling met isotretinoïne. De andere helft kreeg er een placebo bij. Cheilitis en droge lippen waren de vaakst voorkomende bijwerkingen. Echter, in de groep met omega 3-vetzuren traden deze bijwerkingen, en ook droge huid, minder vaak op dan in de placebogroep [3].

Verhoogde triglyceridenspiegel

Hypertriglyceridemie is een andere vaak voorkomende bijwerking van isotretinoïne. Het komt voor bij 44% van de patiënten en kan eveneens aanleiding zijn om de behandeling te staken [4].
In een studie bij 39 patiënten met acne werd na ongeveer zes maanden behandeling met isotretinoïne het effect bekeken van omega 3-vetzuren op de triglyceridenspiegel. Hieruit bleek dat behandeling met isotretinoïne de triglyceridenspiegels deed toenemen met 49% wanneer patiënten reeds bij aanvang een verhoogde triglyceridenspiegel hadden. Bij patiënten die omega 3-vetzuren namen waren deze spiegels met slechts 13,9% verhoogd [4].
Ook deze bevindingen laten zien dat suppletie met omega 3-vetzuren gunstig kan zijn voor de behandeling van acne met isotretinoïne.

Effect deels via darmmicrobiota

Een nieuwe studie laat zien dat de gunstige effecten van omega 3-vetzuren bij acne voor een deel te verklaren zouden zijn via een modulerend effect op de samenstelling van de darmmicrobiota [5].
In deze studie kregen 40 patiënten een behandeling met isotretinoïne met of zonder omega 3-vetzuren (2400 mg/d). Twintig gezonde personen zonder acne fungeerden als controlegroep.
Na twaalf weken waren de Global Acne Grading System (GAGS)-scores meer verbeterd bij de personen met omega 3-vetzuren, vergeleken met de personen zonder de vetzuren. Ook was het triglyceridengehalte lager en de HDL-cholesterolspiegel hoger in de vetzuurgroep.
Verder vond men dat de samenstelling van de darmmicrobiota duidelijk verschillend was bij acne-patiënten ten opzichte van die van de gezonde controlepersonen. Na twaalf weken was alleen bij de vetzuurgroep een toename te zien in de diversiteit van de darmbacteriesoorten, waarbij het aantal butyraat-producerende bacteriesoorten was toegenomen, en leek dit meer op het patroon van de controlepersonen. Dit zou volgens de onderzoekers kunnen bijdragen aan remming van inflammatie bij acne [5].

Bovenstaande studies laten het mogelijke nut zien van suppletie met omega 3-vetzuren bij de behandeling van acne met isotretinoïne.

Referenties:

  1. Federatie Medisch Specialisten. Acne vulgaris. https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/acne_vulgaris/startpagina_-_acne_vulgaris.html, geraadpleegd 15-01-2024.
  2. Mirnezami M, Rahimi H. Is Oral Omega-3 Effective in Reducing Mucocutaneous Side Effects of Isotretinoin in Patients with Acne Vulgaris? Dermatol Res Pract. 2018 May 29;2018:6974045.
  3. Zainab Z, Malik NA, Obaid S, et al. Effectiveness Of Oral Omega 3 In Reducing Mucocutaneous Side Effects Of Oral Isotretinoin In Patients With Acne Vulgaris. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2021 Jan-Mar;33(1):60-63.
  4. Krishna S, Okhovat JP, Kim J, et al. Influence of ω-3 fatty acids on triglyceride levels in patients using isotretinoin. JAMA Dermatol. 2015 Jan;151(1):101-2.
  5. Huang Y, Liu F, Lai J, et al. The adjuvant treatment role of ω-3 fatty acids by regulating gut microbiota positively in the acne vulgaris. J Dermatolog Treat. 2024 Dec;35(1):2299107. Epub 2024 Jan 2.

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.