NatuurVan activiteiten in een natuurlijke omgeving - zoals shinrin-yoku (letterlijk vertaald ‘baden in het bos’) - is bewezen dat het een ontspannend effect op gezonde mensen heeft. Ontspannende, stressverlagende activiteiten kunnen ook onderdeel van de behandeling van gokverslaving zijn. In een studie van Ochiai et al. is onderzocht of natuurtherapie de stressrespons kan verminderen bij mensen met een gokverslaving.

Aan de studie deden 22 Japanse mannelijke deelnemers mee die als pathologische gokkers werden geïdentificeerd met een South Oaks Gambling Screen-score van ≤ 5. Zij kregen digitale natuurgeluiden van insecten en stadsgeluiden van een druk kruispunt te horen. Hierbij werden veranderingen in de oxyhemoglobine (oxy-Hb) concentraties in de bilaterale prefrontale cortex en de hartslagvariabiliteit gemeten. Subjectieve evaluatie werd uitgevoerd met behulp van een aangepaste versie van de semantische differentiële methode en de Profiles of Mood States, Second Edition (POMS2).

Uit de metingen bleek dat het oxy-Hb-niveau in de bilaterale prefrontale cortex significant afnam bij het horen van de natuurgeluiden. Dat gold niet voor de hartslagvariabiliteit, hier werd geen significant verschil vastgesteld. De subjectieve evaluatie toonde verder aan dat de deelnemers meer comfort en ontspanning ervaarden en zich beter voelden. Natuurgeluiden verminderden significant de negatieve emoties, terwijl de positieve emoties juist toenamen.

Natuurgeluiden zorgden voor fysiologische ontspanning en positieve emoties bij de groep mensen met gokverslaving concluderen de onderzoekers. In feite gaf deze therapie dezelfde ontspanningsrespons die al bij gezonde individuen was vastgesteld, zo geven zij aan.

Referentie:
Ochiai, H. et al. (2023). Relaxation Effect of Nature Sound Exposure on Gambling Disorder Patients: A Crossover Study. Journal of Integrative and Complementary Medicine, 29(8).

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/ontspanningseffect-van-natuurgeluiden-op-mensen-met-gokverslaving