Ook dit jaar geen enkel overlijden door voedingssupplementen (VS)

MedicijnenDe veiligheid van (goede) voedingssupplementen wordt weer eens bevestigd:
Het jaarrapport van de 55 ‘Poison Centers’ bevestigt voor de 39e keer: geen enkel overlijden tengevolge van vitamines, mineralen, fytotherapie, enz…
Dit binnen de 2.851.166 meldingen van ‘blootstellingen’ bij mensen en dieren (2.080.917/62.189). Daarvan waren er maar 53 (0,18 %) ‘gemelde blootstellingen’ aan vitamines. In de lijsten van overlijdens en ernstige intoxicaties komen ze zelfs niet voor…

Wat vult er dan wel die miljoenen meldingen?
- Pijnstillers: 11,2%
- Huishoudelijke reinigingsproducten: 7,49%
- Cosmetica: 5,88%
- Antidepressiva: 5,61% (snelste stijger!)
- andere psychiatrische middelen: 4,73%

Waarschijnlijk is de situatie bij ons vergelijkbaar. Eigenaardig genoeg wordt er wel vaak gewaarschuwd voor de ‘gevaren’ van vitamines en voedingssupplementen, terwijl dat zelden gebeurt voor farmaceutische en industriële producten. Voedingssupplementen worden strikt beperkt in gezondheidsclaims, en mogen die nauwelijks vermelden. Maar we worden wel om de oren geslagen met reclame voor ‘geneesmiddelen’ die de lijst van intoxicatiemeldingen en overlijdens aanvoeren…

Referenties:
https://aapcc.org/annual-reports/
Gummin DD, Mowry JB, Beuhler MC et al. (2022) 2021 Annual Report of the National Poison Data System (NPDS) from America's Poison Centers: 39th Annual Report, Clinical Toxicology, 60:12, 1381-1643, DOI: 10.1080/15563650.2022.2132768 https://doi.org/10.1080/15563650.2022.2132768
https://piper.filecamp.com/uniq/foxfmW1ZMgxnjQTH.pdf
Snapshot https://piper.filecamp.com/uniq/45sjlDE46EAaMMpF.pdf
Saul AW. ZERO DEATHS FROM VITAMINS. ZERO DEATHS FROM MINERALS. Supplement Safety Confirmed by America's Largest Database. https://orthomolecular.activehosted.com/index.php?action=social&chash=d6baf65e0b240ce177cf70da146c8dc8.263&s=64cc770278ed9db68714e53d06ffd19d

Poll finds 86% of Americans take vitamins or supplements yet only 21% have a confirmed nutritional deficiency


An P, Wan S, Luo Y et al. Micronutrient supplementation to reduce cardiovascular risk. J Am Coll Cardiol 2022; 80(24):2269-2285
Alba G et al. Nutraceuticals as Potential Therapeutic Modulators in Immunometabolism.
Nutrients 2023 Jan 13;15(2):411.
Tardy AL et al. Vitamins and Minerals for Energy, Fatigue and Cognition: A Narrative Review of the Biochemical and Clinical Evidence. Nutrients 2020; 12(1):228.
Rippin HL et al. Adult Nutrient Intakes from Current National Dietary Surveys of European Populations. Nutrients 2017; 9:1288.
https://www.antigifcentrum.be
https://www.centreantipoisons.be/
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) https://nvic.umcutrecht.nl

Bron: ABC Gezondheid

Comments are closed.