Probiotica voorkomen zwangerschapsdiabetes

zwangerschapsdiabetesVolgens een meta-analyse kunnen probiotica het optreden van zwangerschapsdiabetes met bijna 30% verminderen. Die uitkomst werd berekend op basis van veertien gecontroleerde studies met een totaal van 3500 deelneemsters. De resultaten van die studies waren ongelijkmatig en daar werden twee redenen voor gevonden.

Wat opviel was dat jongere vrouwen en vrouwen met een normale BMI het meeste baat hadden bij probiotica. Vrouwen onder de dertig konden hun risico op zwangerschapsdiabetes met maar liefst 58% verminderen.

Dat vooral laagrisicovrouwen voordeel halen, is opmerkelijk, want hoge leeftijd en BMI zijn twee risicofactoren voor zwangerschapsdiabetes. Mogelijk is de ontwrichting van de darmmicrobiota en/of het metabolisme bij vrouwen ouder dan dertig of hogere BMI te ver gevorderd en is insulineresistentie niet meer te redden met probiotica. Een andere mogelijkheid is de wisselwerking met voeding, een factor waar de meeste studies van deze meta-analyse geen rekening mee hielden.

Timing of dosering hadden geen invloed op de uitkomsten. Dertien verschillende stammen werd in de studies getest, die met uitzondering van Streptococcus thermophilus allen uit de groep van de lactobacillen en bifidobacteriën kwamen. Slechts in drie studies werd een enkelvoudige stam getest.

Referentie:
Li X, Zhang L, He Y et al. Probiotics for the prevention of gestational diabetes mellitus: A meta-analysis of randomized controlled trials. Biomol Biomed. 2024 doi:10.17305/bb.2024.10377

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/7084

Comments are closed.