SlaapInname van de darmbacterie Bifidobacterium breve verbetert de slaapkwaliteit door de activiteit van de HPA-as (hypothalamic pituitary adrenal axis: hypothalamus-hypofyse-bijnier as) te reguleren, zo blijkt uit een gerandomiseerde klinische studie. De hypothalamic pituitary adrenal axis (HPA-as: hypothalamus-hypofyse-bijnier-as) staat bekend om de afgifte van hormonen bij stressvolle situaties. De HPA-as omvat een groep hormoonklieren van het zenuwstelsel en het endocriene systeem: de hypothalamus, de hypofyse en de bijnieren.

Door inname van deze specifieke bifido-bacteriestam produceert de darm een aantal metabolieten uit bijvoorbeeld vezels, omdat de darmbacterie die als voedingsbodem gebruikt. Deze metabolieten hebben op hun beurt weer effect op de omzetting van bepaalde plantaardige stoffen in het dieet. Een daarvan is daidzeïne, een isoflavon. Het is al langer bekend dat door tussenkomst van probiotische darmbacteriën de omzetting van daidzeïne in equol plaatsvindt. Deze stof is in verband gebracht met een verbeterde botdichtheid en nu dus ook met een verbeterd vermogen van het lichaam met stress om te gaan.

In dit onderzoek werden veertig deelnemers die gediagnosticeerd waren met door stress veroorzaakte slapeloosheid willekeurig verdeeld in twee groepen: de ene groep kreeg, gedurende een periode van vier weken, de specifieke bifido-bacteriestam in een dosis van 5 × 109 CFU (n = 20), terwijl de andere een placebo kreeg toegediend (n = 20). Uit de resultaten bleek dat vergeleken met de placebogroep, de behandelgroep een significante afname van de Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) scores vertoonde. Bovendien werd de toediening van de specifieke bifido-bacteriestam geassocieerd met een meer uitgesproken verlaging van de stressmarkerconcentraties.

Referentie:
Lan, Y., Lu, J., Qiao, G., Mao, X., Zhao, J., Wang, G., Tian, P., & Chen, W. (2023). Bifidobacterium breve CCFM1025 Improves Sleep Quality via Regulating the Activity of the HPA Axis: A Randomized Clinical Trial. Nutrients, 15(21), 4700.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/probioticum-bifidobacterium-breve-verbetert-slaap