Probioticum vermindert metformine-intolerantie

probioticumEen probioticum met meerdere bacteriestammen verlicht maag-darmklachten bij patiënten met type 2-diabetes en metformine-intolerantie.

Ongeveer 2–13% van de patiënten verdraagt metformine niet vanwege gastro-intestinale bijwerkingen. Aangezien metformine invloed heeft op de darmmicrobiota, veronderstelden de onderzoekers dat suppletie met een multi-strain-probioticum de maag-darmsymptomen zou kunnen verminderen.

Deze gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, cross-overstudie (ProGasMet studie) beoordeelde de effectiviteit van een probioticum bij 37 patiënten met metformine-intolerantie. Patiënten kregen bij aanvang ofwel probiotica of een placebo. Na 12 weken kreeg de groep die bij aanvang probiotica kreeg een placebo en andersom.

Bij de groep die probiotica nam, was er een significante afname van de incidentie, hoeveelheid en ernst van misselijkheid, frequentie en ernst van opgeblazen gevoel/pijn, evenals significante verbetering in zelfbeoordeelde verdraagzaamheid van metformine. Bovendien was er een significante afname van de incidentie van diarree tijdens het gebruik van probiotica.

De onderzoekers concluderen dat een multi-strain-probioticum de incidentie van gastro-intestinale bijwerkingen bij patiënten met type 2-diabetes en metformine-intolerantie vermindert. De studie had wel wat beperkingen, zoals een onverwacht hoog uitvalpercentage als gevolg van de COVID-19-pandemie. Bovendien stelden de onderzoekers een carryover-effect vast. Dat wil zeggen dat de patiënten die na probiotica een placebo kregen, nog steeds verminderde gastro-intestinale bijwerkingen hadden.

Referentie:
Nabrdalik K, Drożdż K, Kwiendacz H et al. Clinical Trial: Probiotics in Metformin Intolerant Patients with Type 2 Diabetes (ProGasMet). Biomed Pharmacother. 2023;168:115650.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/7018

Comments are closed.