Propolis als adjuvans bij blaasontsteking

PropolisIn een klinisch onderzoek is de rol van propolis, een product afgeleid van bijen, als aanvullende therapie bij de behandeling van ongecompliceerde blaasontsteking (cystitis) bij vrouwen onderzocht. De resultaten wijzen op een significante verbetering van klinische symptomen.

Propolis is een natuurlijke substantie die bijen produceren uit plantaardige harsen en andere natuurlijke materialen. Bijen gebruiken propolis om hun nest te beschermen tegen bacteriën, schimmels en andere schadelijke invloeden. Het bevat diverse bioactieve stoffen. Propolis wordt traditioneel gebruikt voor verschillende doeleinden, waaronder wondgenezing, mondgezondheid, immunomodulatie, antioxidanteffecten, ontstekingsremmende eigenschappen, antivirale activiteit, gastro-intestinale en respiratoire gezondheid.

Een recente studie heeft propolis naar voren gebracht als een adjuvante therapie voor vrouwen met ongecompliceerde blaasontsteking. Het onderzoek betrof een gerandomiseerde dubbelblinde placebo-gecontroleerde studie waarbij 120 vrouwen met ongecompliceerde cystitis werden betrokken. Deze vrouwen werden willekeurig toegewezen aan twee groepen, waarbij de ene groep gedurende zeven dagen dagelijks twee capsules propolis van 500 mg kreeg en de andere groep een placebo. De suppletie vond plaats naast de therapie met medicijnen (250 mg ciprofloxacine, een antibioticum). Voor en na de interventie werden klinische symptomen, waaronder hematurie (bloed in de urine), plasfrequentie, dysurie, pijn en urgentie, evenals de aanwezigheid van bacteriën in de urine beoordeeld. De resultaten tonen aan dat deelnemers in de propolis-interventiegroep significant minder plasproblemen (dysurie en plasfrequentie) en plasurgentie (p = 0,03) ervaarden in vergelijking met de placebogroep. Echter, er was geen significant verschil tussen de twee groepen wat betreft hematurie en pijnklachten.
De bevindingen van dit onderzoek suggereren dat propolis-suppletie bij vrouwen met ongecompliceerde cystitis een verbetering kan bieden in plasfrequentie, dysurie en plasaandrang.

Referentie:
Shekari M, Hadi A, Daabo HMA, Allahyari ZH, Hjazi A, Rafie N, Heidari M. (2023). Propolis as an adjunctive therapy for treatment of uncomplicated cystitis in women: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Phytother Research. doi: 10.1002/ptr.8053. Epub ahead of print. PMID: 37905787.

Bron: https://www.orthofyto.com/orthomoleculair/propolis-als-adjuvans-bij-blaasontsteking

Comments are closed.