Psilocybine is een antidepressivum

psilocybinVan psilocybine is weer een antidepressieve werking bevestigd in een gecontroleerde studie met 100 deelnemers. Psilocybine is de hallucinogene stof uit paddo's. De resultaten van de fase 2-studie verschenen in het JAMA.

Alle deelnemers hadden een 'stabiele' depressiescore van meer dan 28 volgens de MADRS-schaal en ze zaten minstens 60 dagen in een majeure depressie. Als actief placebo werd gekozen voor 100 mg niacine, dat het flushinggevoel opwekt. De dosis bedroeg 25 mg psilocybine en werd één enkele keer toegediend.

Psilocybine werd bovendien toegediend in een psychotherapeutische context. Deelnemers kregen voorlichting, ontvingen de behandeling onder supervisie tijdens een zeven tot tien uren durende sessie, en werden vier uren na toediening begeleid. Tijdens die sessie mochten ze een zonnebril dragen en naar muziek luisteren.

De MADRS-score was na zes weken significant gedaald. Dat zorgde voor een hoger aantal patiënten in remissie in de psilocybine-groep, maar dat verschil was niet signficiant. Na acht dagen behandeling waren de effecten al zichtbaar.

Andere effecten waren vermindering van angst, ziekte-ernst (algemeen), zelfgerapporteerde depressiesymptomen en betere kwaliteit van leven. Geen emotionele afstomping werd genoteerd zoals dat wel optreedt bij gangbare antidepressiva.

Ongewenste bijwerkingen werden goed verdragen. Er was wel sprake van een hoger optreden van ernstige bijwerkingen in de psilocybinegroep tijdens de gesuperviseerde interventie: vier patiënten reageerden op de behandeling met hoofdpijn, een paniekaanval of paranoia. Die acute bijwerkingen zijn gekend en lagen in de lijn van de verwachtingen. De vraag is nog wel wat de gevolgen op lange termijn zijn.

Referentie:
Raison CL, Sanacora G, Woolley J et al. Single-Dose Psilocybin Treatment for Major Depressive Disorder: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2023; 330(9):843-853 doi:10.1001/jama.2023.14530

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6779

Comments are closed.