Remmen synbiotica bijwerkingen van psychofarmaca?

WeegschaalUit een recente review blijkt dat het beïnvloeden van de darmmicrobiota een veelbelovende strategie kan zijn om gewichtstoename door medicatie bij patiënten met ernstige psychische aandoeningen te verminderen.

De behandeling van patiënten met schizofrenie of depressie met psychofarmaca gaat vaak gepaard met ernstige bijwerkingen. Met name gewichtstoename is zorgwekkend, aangezien dit kan leiden tot verschillende medische gevolgen in de toekomst.

De review includeerde vier studies die het gebruik van probiotica bij mensen met schizofrenie of depressie onderzochten. De primaire uitkomstmaten waren metingen gerelateerd aan gewicht. De secundaire uitkomstmaten waren metabole bloedparameters en darmmicrobiota.

Hoewel twee studies geen significante effecten op gewichtstoename vonden bij gebruik van probiotica alleen, toonden twee andere studies aan dat de combinatie van probiotica en prebiotica (synbiotica) mogelijk wel gunstig is. Het leidde tot een aanzienlijke afname van gewichtstoename en verbetering van metabolische parameters. Dit hield verband met veranderingen in de darmmicrobiota richting bacteriestammen met een gunstig effect op het voedingsmetabolisme.

Deze review laat zien dat het gebruik van probiotica alleen niet leidt tot een significante vermindering van de door antipsychotica veroorzaakte gewichtstoename. Desalniettemin toonden twee studies veelbelovende resultaten met synbiotica. Dit suggereert dat aanpassingen in de voeding, samen met het gebruik van probiotica en prebiotica, een veelbelovende aanpak kan zijn in de strijd tegen door medicatie veroorzaakte gewichtstoename bij psychiatrische patiënten. Het is echter belangrijk op te merken dat de beschikbare studies nog geen duidelijke conclusies bieden en dat verder onderzoek nodig is.

Referentie:
Mötteli S, Vetter S, Colla M, et al. Are probiotics effective in reducing the metabolic side effects of psychiatric medication? A scoping review of evidence from clinical studies. Transl Psychiatry. 2024;14(1):26.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/7019

Comments are closed.