Review bevestigt: voedingssuppletie behandeloptie bij vermoeidheid

nutriententherapieUit een recente review van Australische en Britse auteurs blijkt dat vitaminen en mineralen mogelijk gunstig zijn bij het verminderen van vermoeid­heids­symptomen. Deze positieve effecten gelden zowel bij gezonde mensen als bij mensen met een chronische ziekte.

Het onderzoek omvatte een review van studies die de effecten van verschillende voedingsstoffen op vermoeid­heids­symptomen analyseerde. Voor het verzamelen van studies maakten de auteurs gebruik van PubMed, Ovid, Web of Science en Google scholar. Trefwoorden waren 'vitamine', 'nutriëntentherapie' en 'vermoeidheidssymptomen' in combinatie met vitaminen en mineralen. De studies betroffen co-enzym Q10, L-carnitine, zink, methionine, nicotinamide-adenine-dinucleotide (NAD) en vitamine C, D en B. De auteurs includeerden uitsluitend publicaties van origineel onderzoek naar de effecten van orale en parenterale toediening van nutriënten op de vermoeidheidsstatus in de Engelse taal, waarbij statistische analyses werden toegepast.

In de meeste gevallen rapporteerden de studies statistisch significante positieve resultaten na behandeling met de voedingsstoffen. Van de zestig geïncludeerde studies toonden vijftig significant gunstige effecten (p <0,05) van vitamine- en mineralensupplementen op vermoeidheid. Enkele studies met voedingsstoffen zoals CoQ10, L-carnitine, vitamine C en D, meldden echter geen significante verbeteringen in vermoeid­heids­symptomen. Slechts één studie meldde een verslechtering van de symptomen als gevolg van de toediening van L-carnitine bij kankerpatiënten die chemotherapie ondergingen.

De auteurs concluderen dat hiermee duidelijk is aangetoond dat therapie met voedingsstoffen gunstig kan zijn voor de behandeling van vermoeid­heids­symptomen in zowel gezonde als klinische populaties. De nutriënten bleken werkzaam en veilig bij verschillende doses, toedieningswijzen en toedieningsfrequentie. Volgens de auteurs is meer onderzoek nodig naar de behandeling van vermoeidheid met behulp van een breder scala aan voedingsstoffen. Zij merken op dat gerandomiseerde, placebogecontroleerde studies bestaande interventies zouden moeten vergelijken met deze behandeloptie. Bij voorkeur testen onderzoekers dan zowel enkelvoudige supplementen als multivitaminen-mineralen bij verschillende groepen die vermoeidheid ervaren. Ook raden ze aan om nutriënten te testen als aanvulling op bestaande interventies om te kijken of hiermee de effectiviteit hoger wordt.

Referentie:
Barnish M, Sheikh M, & Scholey A. Nutrient Therapy for the Improvement of Fatigue Symptoms. Nutrients, 2023, 15.9: 2154.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6523

Comments are closed.