Sneller over verkoudheid heen met zink

VerkoudheidMen hoort wel eens dat er geen supplementen of medicijnen bestaan die de duur van een verkoudheid kunnen verkorten. Dat is een misverstand. Uit onderzoek blijkt namelijk duidelijk dat bijvoorbeeld zink de ziekteduur sterk kan doen afnemen.

 

Een metareview uit 2011 laat zien dat doseringen hoger dan 75 mg zink per dag gemiddeld zorgen voor een 42% kortere ziekteduur. Bij één studie werd zelfs een afname van 64% geregistreerd. Dit ging om een dosering van 207 mg per dag.

 

De duur van een doorsnee verkoudheid is na incubatie ongeveer 8 dagen. Dit kan met doseringen tussen 75 en 92 mg redelijk eenvoudig en met minimale bijwerkingen teruggebracht worden tot ongeveer 4 dagen.

 

Bij doseringen hoger dan 100-150 kunnen misselijkheid en overgeven optreden, zeker wanneer zink op een nuchtere maag wordt ingenomen.

 

Zinkdoseringen lager dan 75 mg hebben overigens helemaal geen effect op de duur of ernst van een verkoudheid. “Onze metareview laat duidelijk zien dat positieve effecten naar voren treden bij hoge doseringen, maar niet bij lage”, aldus de onderzoekers.

 

De beste manier om zink te gebruiken is binnen 24 uur na het krijgen van de eerste ziekteverschijnselen. “Wie zink gebruikt kan dit het best doen gedurende de gehele verkoudheid. Momenteel kunnen we vanwege een gebrek aan gegevens geen eensluidend advies geven over preventief gebruik bij verkoudheid”.

Literatuur

  1. Hemilä H, Zinc lozenges may shorten the duration of colds: a systematic review., Open Respir Med J. 2011;5:51-8.
  2. Hemilä H, Chalker E, The effectiveness of high dose zinc acetate lozenges on various common cold symptoms: a meta-analysis, BMC Fam Pract. 2015 Feb 25;16:24.
  3. Singh M, Das RR. Zinc for the common cold, Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jun 18;6:CD001364.

 

Bron: nieuwsbrief Natura Foundation

 

Printversie Sneller over verkoudheid heen met zink

Comments are closed.