Spirulina bij de ziekte van Alzheimer?

spirulina-alzheimerSuppletie met spirulina kan de cognitieve functie, glucosehomeostase en aanwezigheid van laaggradige ontsteking bij mensen met de ziekte van Alzheimer verminderen. Zo concluderen onderzoekers in het tijdschrift Phytotherapy Research.

De onderzoekers voerden een gerandomiseerd klinisch onderzoek uit onder 60 patiënten met de ziekte van Alzheimer. De helft van de groep kreeg gedurende twaalf weken tweemaal daags 250 mg spirulina. De andere helft kreeg een placebo. Voor en na het onderzoek bepaalden de wetenschappers de ‘mini-mental state examination score’ (MMSE) en werd er bloed afgenomen om verschillende markers voor metabole gezondheid te bepalen. De MMSE-score wordt bepaald middels een vragenlijst en is een maat voor de cognitieve functie.

In vergelijking met de placebo hadden de patiënten die spirulina hadden gebruikt, na twaalf weken een betere MMSE-score. Bij de mensen in de placebogroep was de cognitieve functie juist licht achteruit gegaan. Daarbij kwam dat de patiënten in de behandelgroep een lagere hsCRP-waarde hadden in het bloed, een marker om laaggradige ontsteking te bepalen. Ook de glucosehomeostase was verbeterd in de groep die spirulina had gekregen. De nuchtere bloedsuikerspiegel was lager, evenals de concentratie insuline in het bloed. Op basis van berekeningen kon worden bepaald dat insulineresistentie significant was afgenomen en de insulinegevoeligheid was toegenomen.

Het onderzoek laat zien dat suppletie met spirulina mogelijk van toegevoegde waarde kan zijn ter ondersteuning van de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Zeker bij mensen bij wie de neurodegeneratieve aandoening gepaard gaat met problemen in de suikerstofwisseling.

Referentie:
Tamtaji O, Heidari-soureshjani R, Asemi Z, et al. The effects of spirulina intake on clinical and metabolic parameters in Alzheimer's disease: A randomized, double-blind, controlled trial. Phytotherapy Research 2023.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6539

Comments are closed.