Taurine en gezonder ouder worden

Ouder wordenTijdens het ouder worden neemt de bloedconcentratie taurine af, dit leidt mogelijk tot versnelling van het verouderingsproces. Suppletie met taurine zou het taurine-tekort kunnen verhelpen en de gezonde levensduur verlengen.

Een taurine-tekort is geassocieerd met een groot aantal chronische, metabole gezondheidsproblemen, waaronder diabetes, overgewicht, verstoringen in de glucosestofwisseling, hypertensie, inflammatie en leveraandoeningen. Tevens hebben onderzoekers waargenomen dat de bloedconcentratie van taurine gedurende het leven afneemt.

Het aminozuur heeft een remmende invloed op processen die betrokken zijn bij cellulaire veroudering. Taurine beschermt het telomerase, onderdrukt mitochondriale disfunctie, vermindert DNA-schade en remt ontstekingen [1,2]. Daarmee zou taurine mogelijk kunnen helpen om langer gezonder te leven.

Positieve resultaten uit laboratoriumonderzoek

Taurine-suppletie leidt bij wormen, knaagdieren en primaten tot een langere levensduur. Bovendien worden de dieren ook gezonder ouder. Het blijkt dat apen op 15-jarige leeftijd 85% minder taurine in het bloedserum hebben, dan 5-jarige apen. Ook bij mensen is deze sterke afname gevonden. Ouderen hebben tot wel 80% minder taurine in het bloed dan jongeren [1].

Om te onderzoeken of taurine-afname een drijvende factor is voor veroudering, hebben wetenschappers een laboratoriumonderzoek opgezet [1]. Een groep muizen kreeg dagelijks oraal taurine toegediend, een andere groep kreeg een placebo. Overige omstandigheden, waaronder voeding, waren verder volledig identiek.

De muizen die taurine hadden gekregen leefden tot wel 10% langer. De onderzoekers zien dit als bewijs dat de afname van taurine inderdaad veroudering versnelt.

Ook vonden de wetenschappers dat taurine-suppletie de functie van verschillende organen ondersteunde, waaronder de pancreas en de hersenen.
Taurine doet dit mogelijk door het ontstaan van senescente cellen te voorkomen. Deze ‘verouderde’ cellen hebben een verstoorde functie, veroorzaken ontsteking en kunnen uiteindelijk zelfs uitgroeien tot kwaadaardige cellen. Daarnaast remde het taurine oxidatieve DNA-schade en verbeterde het de mitochondriale functie.

Verder vonden de onderzoekers dat de dieren die taurine hadden gekregen sterker waren en een betere coördinatie en geheugen hadden.

Na deze positieve resultaten gingen de onderzoekers nog een stap verder en onderzochten ze ook de effecten van taurine-suppletie bij apen. De dieren die gedurende 6 maanden taurine hadden gekregen, hadden een betere bot- en metabole gezondheid en een gunstiger immunologisch profiel.

Taurine essentieel voor goede gezondheid

Bij mensen is een hogere taurine bloedconcentratie geassocieerd met een lagere body mass index (BMI), minder abdominaal vet en een lagere bloedconcentratie van de ontstekingsmarker C-reactief proteïne (CRP). Ook de cholesterolwaarden en leverfunctie zijn beter bij mensen met een hogere taurine-status.

Gezien deze associaties én de resultaten uit laboratoriumonderzoek is taurine-suppletie veelbelovend. Humaan onderzoek moet dit nu verder uitwijzen. Eerste kleinschalige studies bij volwassenen laten positieve effecten zien bij metabole- en inflammatoire aandoeningen [2].
De grote vraag blijft waarom de concentratie taurine bij het ouder worden dramatisch afneemt. Onderzoekers proberen ook hier een antwoord op te formuleren. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen dat de lichaamseigen productie van het semi-essentiële aminozuur op latere leeftijd afneemt, waardoor het aminozuur in belangrijkere mate uit de voeding moet komen [2].

Taurine is een aminozuur dat niet voorkomt in plantaardige voeding [1,2]. Door zoogdieren wordt het aminozuur gevormd uit de aminozuren cysteïne of methionine, waarbij vitamine B6 nodig is als cofactor.

Referenties:

  1. Singh P, Gollapalli K, Mangiola S, et al. Taurine deficiency as a driver of aging. Science 2023;380(6649):eabn9257.
  2. McGaunn J,Baur JA. Taurine linked with healthy aging. Science 2023;380(6649):1010-1011.

Bron: https://springfieldnutra.com/nieuws/taurine-en-gezonder-ouder-worden/

Comments are closed.