Ubiquinol tegen multiple atrofie

ubiquinolEen hoge dosis ubiquinol vertraagt de aftakeling bij patiënten met multisysteematrofie, een ernstige, degeneratieve en parkinsonachtige zenuwziekte. Dat blijkt uit een Japanse gecontroleerde klinische studie met 140 patiënten die een jaar liep. Zowel patiënten met als zonder een mutatie in het co-enzym Q10-gen hadden baat bij de therapie.

Multisysteematrofie is het gevolg van aftakeling van hersencellen in bepaalde delen van de hersenen. De patiënt ervaart in toenemende mate problemen met beweging, evenwicht, blaascontrole enzovoort. Deze patiënten hebben vaker een defect in een gen dat voor de productie van co-enzym Q10 instaat. Dat inspireerde de onderzoekers om suppletie van ubiquinol te testen, waarbij voor een dosis van 1500 mg per dag gekozen werd.

Om het effect te bepalen werd de UMSARS-schaal gebruikt. Na 48 weken was de score 1,7 punten lager in de ubiquinolgroep dan in de placebogroep. Volgens de onderzoekers overschrijdt dit verschil net de drempel van klinische significantie. Een gunstig effect werd ook gevonden voor de Barthelindex (dagelijkse activiteiten), de score voor ataxie en de tijd nodig om 10 meter te stappen.

Volgens de onderzoekers werkt ubiquinol disease-modifying en niet louter symptomatisch. Het nutriënt zou dan de eerste therapie zijn die iets aan het ziekteverloop doet van multisysteematrofie.

Referentie:
Mitsui J, Matsukawa T, Uemura Y et al. High-dose ubiquinol supplementation in multiple-system atrophy: a multicentre, randomised, double-blinded, placebo-controlled phase 2 trial. EClinicalMedicine. 2023; 59:101920 doi:10.1016/j.eclinm.2023.101920

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6670

Comments are closed.