‘Vaginal seeding’ na keizersnede gunstig voor neurologische ontwikkeling

vaginal seedingHet overbrengen van de vaginale microbiota van de moeder naar hun baby's (vaginal seeding of VMT) die via een keizersnede zijn geboren, is gunstig voor hun neurologische ontwikkeling en darmmicrobiota. Dat blijkt uit een recente triple-blinde klinische studie.

De onderzoekers includeerden in totaal 61 baby's die via een keizersnede ter wereld kwamen. Ze werden willekeurig toegewezen aan de interventiegroep, die vaginale microbiota transplantatie (VMT) ontving, of aan de controlegroep, die een placebo kreeg. De interventie omvatte het deppen van de pasgeborenen met een gaas gedrenkt in vaginale vloeistof van de moeder direct na de geboorte. Het gaas van de controlegroep was gedrenkt in een zoutoplossing.

De onderzoekers beoordeelden de neurologische ontwikkeling van de pasgeborenen op 12 maanden met behulp van de Bayley Scales of Infant and Toddler Development. De samenstelling van de darmmicrobiota analyseerden ze aan de hand van ontlastingmonsters die ze verzamelden op de leeftijd van één maan en zes maanden.

De resultaten van de studie toonden aan dat baby's in de interventiegroep die VMT kregen, betere neurologische ontwikkelingsscores vertoonden in vergelijking met de controlegroep. Ze scoorden hoger op cognitieve, verbale en motorische ontwikkeling. Bovendien kwam uit de analyse van de darmmicrobiota dat baby's in de interventiegroep een microbiota-profiel hadden dat meer leek op dat van vaginaal geboren baby's. Dat betekent een hogere aanwezigheid van gunstige bacteriën zoals bifidobacterium en lactobacillus.

De auteurs concluderen dat VMT veilig kan zijn voor met een keizersnede geboren baby's. Daarnaast is VMT geassocieerd met een verbeterde neurologische ontwikkeling bij deze zuigelingen. Ook kan VMT het darmmicrobioom herstellen zodat het lijkt op dat van vaginaal ter wereld gebrachte zuigelingen. De studie benadrukt het belang van vroege microbiële kolonisatie bij baby's en suggereert dat interventies gericht op de microbiota op lange­termijn­effecten kunnen hebben op de gezondheid. Nader onderzoek is nodig om deze bevindingen op grotere schaal te valideren en de mechanismen achter de waargenomen effecten te onderzoeken.

Referentie:
Zhou L, Qiu W, Wang J, et al. Effects of vaginal microbiota transfer on the neurodevelopment and microbiome of cesarean-born infants: A blinded randomized controlled trial. Cell Host & Microbe, 2023.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6611

Comments are closed.