Verlengt hogere inname vitamine C de telomeren?

telomerenEen hogere inname van vitamine C is geassocieerd met langere telomeren, zo stellen Chinese wetenschappers op basis van gegevens (1999-2002) uit het Amerikaanse NHANES-onderzoeksprogramma. Aangenomen wordt dat wanneer deze uiteinden van onze chromosomen een grotere lengte hebben, de cellulaire veroudering trager verloopt en leeftijdsgebonden ziekten minder kans krijgen. Vitamine C zou daar aan kunnen bijdragen.

Voor de studie werden data van 7.094 personen geanalyseerd, afkomstig uit alle rassen en met een ongeveer gelijke verdeling tussen man en vrouw. Informatie over inname van vitamine C via voeding en drank werd verkregen via gestructureerde interviews (24-hour dietary recall). Het effect daarvan op de gemeten telomeerlengten werd bepaald na correctie voor leeftijd, sekse, ras, BMI en inkomen. Zij bleken een positieve correlatie te hebben.

Telomeren worden korter door aanvallen van vrije radicalen, welke door vitamine C worden weggevangen. In theorie zou de vitamine daarmee celveroudering afremmen. Deze veroudering wordt geassocieerd met een verhoogde kans op ziekten als hart- en vaataandoeningen, alzheimer, kanker, diabetes en osteoporose. Voor het vaststellen van vermoede causale verbanden vragen de auteurs om verder onderzoek.

Referentie:
Cai Y, Zhong YD, Zhang H, et al. Association between dietary vitamin C and telomere length: A cross-sectional study. Front Nutr. 2023 Jan 26;10:1025936.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6517

Comments are closed.