Vitamine B2 verlicht migraine even goed als medicatie

Vitamine B2Migraine is een neurologische aandoening, die gekenmerkt wordt door terugkerende aanvallen van ernstige hoofdpijn, vaak vergezeld van misselijkheid en gevoeligheid voor licht en/of geluid. Een migraineaanval kan enkele uren tot dagen duren. Mensen die regelmatig zo’n aanval krijgen, worden sterk gehinderd in hun dagelijks functioneren en ervaren moeilijkheden in hun sociale relaties, hun werk en hun gezinsleven. Migraine tast de levenskwaliteit ernstig aan.

 

Er zijn een aantal medicijnen die migraine kunnen verlichten, maar ze werken niet bij iedereen even goed, worden vaak niet goed verdragen en kunnen ernstige bijwerkingen hebben. Migraine kan ook op een natuurlijke manier voorkomen en/of verlicht worden. In de eerste plaats door de oorzaken te achterhalen en aan te pakken, in de tweede plaats door het vermijden van migrainetriggers. Er zijn ook een aantal leefstijlfactoren en natuurlijke middelen die het aantal aanvallen drastisch kunnen verlagen.

 

Vitamine B2 (riboflavine) wordt beschouwd als een belangrijke nutriënt om migraine te voorkomen. Eén van de factoren die betrokken zijn bij het ontstaan van migraine is mitochondriale disfunctie, een verlaagde energieaanmaak in de mitochondriën (de energiecentrales in de cel). B2 verbetert de werking van de mitochondriën en verhoogt de energieaanmaak.

 

Vitamine B2 is bovendien betrokken bij de aanmaak en afbraak van serotonine en melatonine, twee neurotransmitters die een rol spelen bij het ontstaan van migraine.

 

Uit onderzoek blijkt dat suppletie met vitamine B2 het aantal en de duur van migraineaanvallen kan verminderen (Namazi N, 2015).

 

In een recente studie werd het effect van vitamine B2 vergeleken met dat van het medicijn valproïnezuur (natriumvalproaat). Migrainepatiënten kregen gedurende drie maanden ofwel 400 mg vitamine B2 per dag, ofwel 500 mg valproïnezuur per dag. Beide behandelingen verminderden het aantal migraineaanvallen, de duur van de migraineaanvallen en de ernst van de hoofdpijn even goed, maar vitamine B2 had minder bijwerkingen. Suppletie met vitamine B2 wordt beschouwd als een doeltreffend en veilig alternatief voor valproïnezuur (Rahimdel A, 2015).

 

Nutriënten die migraineaanvallen voorkomen, verminderen en/of verlichten

Magnesium, vitamine B2, ginkgo biloba, coënzym Q10, omega-3, vitamine C, vitamine D, groot hoefblad (Petasites hybridus) en moederkruid (Tanacetum parthenium)

 

Literatuur:

1. Namazi N, Heshmati J, Tarighat-Esfanjani A. Supplementation with Riboflavin (Vitamin B2) for Migraine Prophylaxis in Adults and Children: A Review. Int J Vitam Nutr Res. 2015;85(1-2):79-87.

2. Rahimdel A, Zeinali A, Yazdian-Anari P, et al. Effectiveness of Vitamin B2 versus Sodium Valproate in Migraine Prophylaxis: a randomized clinical trial. Electron Physician. 2015 Oct 19;7(6):1344-8.

 

Bron: PlaceboNocebo

 

  Printversie Vitamine B2 verlicht migraine even goed als medicatie

Comments are closed.