Vitamine C belangrijk bij diabetes

Vitamine C diabetesEen lage vitamine C-inname en een lage vitamine C-spiegel brengt gezondheidsrisico’s met zich mee voor mensen met diabetes. Ook zouden volwassenen met een lage vitamine C-spiegel mogelijk een hoger risico hebben op de ontwikkeling van de ziekte. Dit laat een analyse zien van data uit een grootschalige cohortstudie.

Vitamine C is essentieel voor de synthese van collageen en L-carnitine. Daarnaast is het betrokken bij de immuunfunctie, weefselherstel, de productie van neurotransmitters en speelt het een belangrijke rol als antioxidant. Verschillende van deze functies zijn verstoord bij diabetes type 2, waaronder de afweerfunctie. Onderzoekers hebben gekeken naar de vitamine C-inname van volwassenen, hun vitamine C-serumspiegel en de mogelijke relatie met fysiologische biomarkers voor (pre-)diabetes, diabetesprogressie en mortaliteit.

Lage vitamine C-spiegel ongunstig bij (pre)diabetes

De onderzoekers maakten gebruik van de data verkregen uit de NHANES-database. In de analyse werden 26.944 volwassen vrouwen en 25.206 volwassen mannen meegenomen. Van de deelnemers hadden er 6.807 diabetes type 2 en 428 diabetes type 1. De data waren verkregen tussen 1999 en 2018.
Uit de analyse bleek dat het aantal mensen met een te lage vitamine C-inname (<75 mg voor mannen en <60 mg voor vrouwen) in deze periode is toegenomen van 38 tot 46,5 procent.
Patiënten met diabetes type 2 hadden gemiddeld een beduidend lagere dagelijkse vitamine C-inname dan gezonde volwassenen, namelijk 75,5 mg, resp. 85,6 mg.

De onderzoekers vonden verder een omgekeerd verband tussen de vitamine C-inname en -serumspiegel en de nuchtere bloedsuiker- en HbA1c-waarde (een maat voor de gemiddelde glucosespiegel gedurende een langere tijd). Ook hadden mensen met een te lage vitamine C-inname een hoger risico op diabetes type 2 én op het ontstaan ervan op een jongere leeftijd dan mensen met een goede vitamine C-spiegel.
Verder hadden diabetici met een te lage serumspiegel van vitamine C een hoger risico op overlijden dan diabetici met een normale spiegel.

Suppletie met vitamine C

Diabetes type 2 is al langer geassocieerd met een serumtekort aan vitamine C. Enerzijds kan dit ontstaan door een verminderde inname door een ongezond voedingspatroon. Anderzijds kan een serumtekort worden veroorzaakt door verhoogde oxidatieve stress waarmee diabetes gepaard gaat. Aangezien 62,3 procent van de onderzoekspopulatie geen vitamine C-supplement gebruikte, kan hier winst worden behaald. Bij mensen met prediabetes kan een vitamine C-tekort indicatief zijn voor het risico voor het daadwerkelijk krijgen van diabetes.

De onderzoekers geven aan dat dagelijks gebruik van 500-1000 mg vitamine C door mensen met (pre)diabetes mogelijk het risico op de ontwikkeling van diabetes type 2 kan verminderen en cardiovasculaire complicaties ervan kan helpen voorkomen.

Referentie:

Sun H, Karp J, Sun KM, et al. Decreasing Vitamin C Intake, Low Serum Vitamin C Level and Risk for US Adults with Diabetes. Nutrients. 2022 Sep 21;14(19):3902.

 

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.