Vitamine C-tekort verhoogt risico’s bij (pre)diabetes

DiabetesVolwassenen met diabetes of het voorstadium prediabetes doen er goed aan hun inname van vitamine C op een voldoende hoog peil te brengen om hun gezondheidsrisico’s te beperken. Dat blijkt uit een studie onder zo’n 52.000 Amerikanen van wie de gegevens uit de NHANES-gezondheidsdatabase werden gebruikt. Daarin werd voor het eerst een verband gevonden tussen vitamine C, uit voeding en supplementen, en het sterfterisico. Tot de patiëntengroep behoorden mensen met type 1- en type 2-diabetes.

Het onderzoek over de periode 1999-2018 betrof 25.206 mannen en 26.944 vrouwen tussen 18 en 85 jaar. Van hen hadden er 6.807 type 2- en 428 type 1-diabetes. Verzameld werden gegevens over inname en serumgehalte vitamine C, tezamen met de nuchtere plasmaglucose en de HbA1c-waarde als markers voor (pre)diabetes.

In de onderzoeksperiode steeg het percentage personen met een totale vitamine C-inname beneden de Amerikaanse norm van 75 mg (mannen) of 60 mg (vrouwen) per dag. In 1999-2000 was dat percentage 38,1%, in 2017-2018 was dat opgelopen naar 46,5%. Deze toename was meer zichtbaar bij mannen dan bij vrouwen. Van de hele onderzoeksgroep slikte ruim een derde deel vitamine C-supplementen.

Bij type 2 was zowel inname als serumniveau vitamine C omgekeerd geassocieerd met de markers nuchtere plasmaglucose en HbA1c-waarde. Het risico op type 2-diabetes nam toe bij degenen van wie de inname beneden de norm lag en die geen supplementen gebruikten. Het overlijdensrisico was bij type 2 groter als de inname of het serumniveau vitamine C lager was.

Voor type 1 werd geen significant verband gevonden met nuchtere plasmaglucose en HbA1c-waarde. Inname en serumniveau verschilden niet significant van mensen zonder diabetes. Door de aard van deze (auto-immuun)ziekte lag de gemiddelde levensverwachting na diagnose bij type 1 overigens wel veel lager (-10 jaar) dan bij type 2 (-2,75 jaar).

De auteurs zien in de onderzoeksresultaten reden om de inname van vitamine C aan te moedigen, mede omdat die toch al was teruggelopen over de laatste twintig jaar. Zij stellen dat mensen met (pre)diabetes een voldoende niveau kunnen bereiken via de voeding, aangevuld met een supplement van 500 tot 1.000 mg per dag.

Referentie:
Sun H, Karp J, Sun KM, et al. Decreasing Vitamin C Intake, Low Serum Vitamin C Level and Risk for US Adults with Diabetes. Nutrients. 2022 Sep 21;14(19):3902.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6310

Comments are closed.