Vitamine D bij chronische darmontsteking

Vitamine D3Een adequate vitamine D-spiegel verkleint de kans op ziekteverschijnselen na een behandeling van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.

 

Aan de studie namen 521 personen deel met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. De patiënten werden behandeld met medicatie tegen Tumor Necrose Factor-alfa (TNF-alfa) om ontstekingsreacties tegen te gaan. Van de deelnemers was de vitamine D-status bekend bij aanvang van de therapie. Er werd bekeken of vitamine D van invloed was op het effect van de therapie.

 

Uiteindelijk werden de gegevens van 173 patiënten geanalyseerd. Van deze patiënten hadden er 122 een adequate vitamine D-spiegel, terwijl 51 patiënten een vitamine D-tekort hadden (<82,5 nmol/l). Het bleek dat personen met een adequate vitamine D-spiegel na drie maanden met bijna driemaal significant meer kans hadden op het uitblijven van ziekteverschijnselen in vergelijking met deelnemers met een tekort aan vitamine D. Hierbij was gecorrigeerd voor beïnvloedende factoren zoals het geslacht, de leeftijd en de diagnose.

 

De resultaten van de studie tonen dat een adequate vitamine D-status de kans op succes van een behandeling van chronische darmontstekingen significant vergroot. Het onderliggende werkingsmechanisme is nog niet opgehelderd.

 

Referentie:

Winter RW, Collins E, [..], Korzenik JR. Higher 25-hydroxyvitamin D levels are associated with greater odds of remission with anti-tumour necrosis factor-α medications among patients with inflammatory bowel diseases. Aliment Pharmacol Ther 2017; 45(5):653-659

 

Bron: Ortho.nl

Comments are closed.