Vitamine D vermindert vermoeidheid

Vitamine DVitamine D gaat vermoeidheid tegen bij mannen en vrouwen die zich voor het overige gezond voelen, maar wel een duidelijk vitamine D-tekort hebben. Zwitsere onderzoekers hadden 120 deelnemers uitgenodigd om een placebo of een eenmalige dosis van 100.000 eenheden vitamine D te nemen. Na vier weken daalde de score van de fatigue assessment scale.

 

Die score daalde met 3,3 punten in de vitamine D-groep en met 0,8 punt in de placebogroep. In de vitamine D-groep meldde 72 % minder last van vermoeidheid te hebben, in de placebogroep was dat 50 %. Ook dat verschil was statistisch significant. Bij alle deelnemers liep een verbetering in vermoeidheid evenredig gepaard met een toename van het vitamine D-niveau.

 

Vitamine D-tekort is frequent. Symptomen zijn vaak weinig specifiek: vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, depressie, gedaalde verstandelijke capaciteit enzovoort. Deze studiegroep bestond enkel uit deelnemers met een 25(OH)D-niveau lager dan 20 µg/L. Deelnemers met (vermoedelijk) een andere oorzaak van vermoeidheid werden uitgesloten van het onderzoek.

 

Of vitamine D ook voor mannen en vrouwen met een mild tekort helpt, weten we nog niet. Patiënten met chronische vermoeidheid zullen evenmin onmiddellijk baat ondervinden, want de onderliggende oorzaak is bij hen veel complexer. Dat neemt niet weg dat vitamine D-tekort ook bij hen gecorrigeerd moet worden.

 

Referentie:
Nowak A, Boesch L, Andres E, Battegay E et al. Effect of vitamin D3 on self-perceived fatigue: A double-blind randomized placebo-controlled trial. 2016 Dec;95(52):e5353

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/2877

Comments are closed.