Vitamine K2-spiegel eerder verlaagd bij osteoporose

BottenMetingen van bloedpiegels van vitamine K en vitamine D met een vernieuwde en zeer gevoelige analysemethode hebben aan het licht gebracht dat spiegels van MK-7, een vorm van vitamine K2, eerder afnemen dan van vitamine D bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose. Dit kan een nieuw argument zijn om niet uitsluitend vitamine D3, maar ook vitamine K2 (MK-7) te suppleren ter preventie van osteoporose.

Een subklinisch vitamine D-tekort komt veel voor en kan leiden tot versneld botverlies.
Suppletie met vitamine D3 (en calcium) is al heel lang opgenomen in richtlijnen ter preventie van osteoporose. Dit is nog niet het geval voor suppletie met vitamine K, hoewel uit de literatuur blijkt dat vitamine K2, net als vitamine D3, belangrijk is voor de botgezondheid en botdichtheid. Vooral postmenopauzale vrouwen hebben een verhoogd risico op botverlies en osteoporose. Suppletie met vitamine K2 kan afname van de botdichtheid voorkomen bij postmenopauzale vrouwen [1].

Bij osteoporose bestaat een directe indicatie voor suppletie van vitamine D zonder bepaling van de vitamine-D-spiegel [2].

Verlaagd MK-7 gevoelige marker voor osteoporose

Een vernieuwde analysemethode maakt het nu mogelijk om zeer lage gehaltes in het bloed te meten van vitamine K en vitamine D, wat eerder niet mogelijk was voor vitamine K. De gehaltes kunnen tegelijkertijd bepaald worden, waarbij tevens onderscheid gemaakt wordt in vitamine K1, vitamine K2 (MK-4 en MK-7) en vitamine D (vitamine D2 en D3).
Met deze vernieuwde methode werden de bloedspiegels van vitamine K en D bepaald van 200 vrouwen, bestaande uit een groep premenopauzale vrouwen en een groep postmenopauzale vrouwen met osteoporose [3]. Hieruit kwam naar voren dat bij de postmenopauzale vrouwen met osteoporose de spiegels van MK-7 met 43% verlaagd waren ten opzichte van de premenopauzale vrouwen. Daarentegen waren MK-4 en vitamine D3 niet verlaagd.
De onderzoekers concluderen dat MK-7 significant is geassocieerd met osteoporose. En omdat MK-7 in het bloedplasma kennelijk eerder daalt dan vitamine D bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose, zou de MK-7-spiegel bij deze risicogroep volgens de onderzoekers een nieuwe, voorspellende marker kunnen zijn voor osteoporose [3].

In een eerdere studie werden bij 350 postmenopauzale vrouwen met en zonder osteoporose eveneens zowel de spiegels van MK-4 als van MK-7 bepaald. Ook in deze studie waren de spiegels van MK-7 duidelijk lager bij vrouwen met osteoporose dan zonder osteoporose en was er geen verschil in de MK-4-spiegels [4].

Bepaling van de vitamine K-status aan de hand van de gehaltebepaling van bijvoorbeeld de door vitamine K geactiveerde vorm van het boteiwit osteocalcine, zou als nadeel kunnen hebben dat het niet accuraat de concentraties van vitamine K weerspiegelt. De concentraties van vitamine K-afhankelijke eiwitten kunnen namelijk beïnvloed worden door vitamine D en andere factoren [4].

Referenties:

  1. Ma ML, Ma ZJ, He YL, et al. Efficacy of vitamin K2 in the prevention and treatment of postmenopausal osteoporosis: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Front Public Health. 2022 Aug 11;10:979649.
  2. NHG-standaard M69. Fractuurpreventie. https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/fractuurpreventie#volledige-tekst-richtlijnen-diagnostiek
  3. Li C, Liang C, Kong Z, et al. Determination of Vitamin K1, MK-4, MK-7, and D Levels in Human Serum of Postmenopausal Osteoporosis Women Based on High Stability LC-MS/MS: MK-7 May Be a New Marker of Bone Metabolism. Ann Nutr Metab. 2023;79(3):334-342.
  4. Klapkova E, Cepova J, Dunovska K, et al. Determination of vitamins K1 , MK-4, and MK-7 in human serum of postmenopausal women by HPLC with fluorescence detection. J Clin Lab Anal. 2018 Jun;32(5):e22381.

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.