6208_regenwoud2703Artroscopie (een kijkoperatie) is de meest voorkomende procedure bij orthopedische ingrepen. Hoewel de incisieplaatsen hierbij minimaal zijn, kan deze ingreep pijnlijk zijn en stress veroorzaken bij de patiënt. Hierdoor kan een patiënt gespannen zijn en de behandeling als onprettig en oncomfortabel ervaren. In deze studie is onderzocht of het helpt om een patiënt tijdens een kijkoperatie af te leiden met regenwoudgeluiden of witte ruis. Dit laatste is een constant monotoon geluid bestaande uit een combinatie van verschillende frequenties van geluiden uit de omgeving, zoals het geluid van de wind over bomen, watervallen en oceaangolven.

Aan deze gerandomiseerde, gecontroleerde interventiestudie deden 93 deelnemers mee: 31 zaten in de regenwoudgeluidengroep, 31 in de witte ruisgroep en 31 in de controlegroep. Onderzocht werd wat het effect is op patiënttevredenheid, tolerantie, comfort en vitale functies tijdens een kijkoperatie aan de knie. Gegevens werden verzameld via een door de patiënten ingevulde vragenlijst en een visuele analoge schaal voor tevredenheid, tolerantie en comfort.

De resultaten van de studie toonden aan dat tolerantie, tevredenheid, comfort, ademhalingsfrequentie en zuurstofsaturatieniveaus significant toenamen, terwijl hartslag, systolische en diastolische bloeddrukken significant afnamen in zowel de regenwoudgeluiden- als witte ruisgroep. In de controlegroep werden geen significant verschillen gevonden.

Op basis van deze studieresultaten kan geadviseerd worden om tijdens een kijkoperatie een patiënt af te leiden met deze geluiden. Het is een eenvoudige, niet-invasieve, veilige en effectieve methode die tijdens een kijkoperatie het welbevinden bij patiënten verhoogt en een positief effect heeft op de vitale functies.

Referentie:
Genç, H., & et al. (2024). The effect of virtual rainforest and a white noise mobile application on satisfaction, tolerance, comfort, and vital signs during arthroscopy. Complementary Therapies in Clinical Practice, volume 55, 101848.

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/wat-is-het-effect-van-regenwoudgeluiden-en-witte-ruis-tijdens-een-kijkoperatie