Wat zeggen bloedwaarden over het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer?

AlzheimerVan diverse biomarkers in het bloed, met name metalen en metabole waarden, is bekend dat ze kunnen bijdragen aan de ziekte van Alzheimer. Deze studie had tot doel om vast te stellen in hoeverre afwijkingen in deze biomarkers worden gevonden bij patiënten met cognitieve problemen.

Aan de studie deden 65 patiënten mee die in twee cohorten werden verdeeld. Het ene cohort omvatte patiënten met milde cognitieve beperkingen en het tweede cohort omvatte patiënten met milde tot matige dementie. Bij beide chorten werden diverse waarden in het bloed gemeten: verscheidene metalen, ammoniak, homocysteïne, vitamine B12 (methylmelonzuur), schildklierhormoon, metabole producten en ontstekingsmarkers.

Uit het onderzoek bleek dat bij de helft van de onderzoeksgroepen een teveel van allerlei (giftige) metalen werd aangetroffen in het bloed, zoals verhoogde waardes van kwik, lood, arseen, ijzer en koper. Verder was een verhoogde homocysteïnewaarde de meest voorkomende afwijking, terwijl methylmalonzuur (vitamine B12) niet was verhoogd. Licht verhoogde ammoniakwaardes werden bij 38 procent van de onderzochte groepen gevonden, wat leverproblematiek suggereert. Ongeveer de helft van de onderzochte groepen had last van matige insulineresistentie. Tot slot bleek dat bij 92 procent van de onderzochte groep (60 van de 65 patiënten) minstens één abnormale biomarker was gevonden en bij 60 procent twee of meer abnormale biomarkers.

De onderzoekers concluderen dat bij beide onderzoeksgroepen afwijkingen in het bloed zijn aangetoond voor diverse (giftige) metalen en metabolische en hepatische factoren. Er lijkt een veelheid aan provocerende factoren te zijn die tot dementie leiden. Zij raden meer onderzoek aan en vroege, corrigerende interventies zijn volgens hen gerechtvaardigd.

Referentie:
Lyon, A.C. & et al. (2024, 8 februari). Metabolic and Environmental Biomarkers in Mild Cognitive Impairment and Dementia: An Exploratory Study. Journal of Integrative and Complementary Medicine.

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/wat-zeggen-bloedwaarden-over-het-ontwikkelen-van-de-ziekte-van-alzheimer

Comments are closed.