Werking cranberry’s tegen blaasontsteking begint al in de darmen

CranberryResultaten van een Canadese experimentele studie laten voor het eerst zien hoe de werkzaamheid van cranberry’s ter preventie van blaasontstekingen beïnvloed wordt door de vorming van bepaalde cranberry-metabolieten door darmbacteriën. Reeds in de darmen, waar uropathogene Escherichia coli-bacteriën huizen, remmen deze metabolieten het vermogen van uropathogenen om de urinewegen te infecteren.

Type A proanthocyanidinen (kortweg PAC’s) dragen in belangrijke mate bij aan de werkzaamheid van cranberry’s ter preventie van blaasontstekingen. PAC’s worden echter slechts in beperkte mate opgenomen en worden uitgebreid gemetaboliseerd door de darmmicrobiota. Het Canadese onderzoek laat nu zien dat het darmmicrobioom een belangrijke factor is voor de effectiviteit van cranberry-extract. De onderzoekers toonden namelijk aan dat bepaalde metabolieten uit cranberry, gevormd door darmbacteriën, het vermogen van uropathogene bacteriën remmen om de urinewegen te infecteren. Dit bleek al te gebeuren in het traject van de darmen, waar uropathogene Escherichia coli (UPEC) bacteriën huizen. Een belangrijke vondst hierbij was dat het individuele microbioom bepalend is voor het soort metabolieten dat gevormd wordt [1].

UPEC zijn darmbacteriën die het vaakst de veroorzaker zijn van ongecompliceerde urineweginfecties. Zogenaamde virulentie-factoren stellen hen in staat om de gastheer (-vrouw) te infecteren. Door verplaatsing vanuit het darmreservoir naar de urinewegen en hechting aan de blaaswand veroorzaken uropathogene bacteriën blaasontsteking. Cranberry lijkt bij veel vrouwen effectief te zijn in het verminderen van de infectiegevoeligheid, maar tot op heden is het niet goed duidelijk hoe dit effect tot stand komt.

Remming virulentie

Het Canadese onderzoek richtte zich op het begrijpen van hoe metabolieten van cranberry-extract invloed hebben op de virulentie van UPEC. Het onderzoek omvatte twee experimentele modellen, namelijk een darmmodel en een weefselkweek van het slijmvlies van urinewegen (urotheel), waarbij gebruik werd gemaakt van het microbioom afkomstig van twee gezonde, vrijwillige donoren [1].

In het darmmodel vonden de onderzoekers dat er microbioom-afhankelijke metabolieten uit het cranberry-extract gevormd werden. Bepaalde metabolieten bleken significant de activatie van virulentiegenen van UPEC te remmen. De tijdens het verblijf in het darmmodel veranderde virulentie verminderde inderdaad het infectievermogen van UPEC op het urotheel. Het betrof hier remming van virulentiegenen voor de productie van toxinen en adhesine/invasines waarmee de pathogenen zich hechten aan het urotheel [1].

De studie van Roussel en collega’s is een bevestiging van eerder onderzoek dat wijst op een rol voor darmbacteriën voor de effectiviteit van cranberry als profylaxe voor blaasontsteking. Verschillende werkzame stoffen in cranberry’s, waaronder PAC’s en andere polyfenolen, worden beperkt opgenomen in de darmen. De omzetting in werkzame metabolieten door de darmmicrobiota zou een verklaring kunnen zijn voor de individuele verschillen in effectiviteit van cranberry’s ter preventie van blaasontsteking [1,2].

Synergisme van de gehele bes

Cranberrybessen hebben een complexe samenstelling en bevatten naast type A proanthocyanidinen (PAC’s) onder meer ook andere polyfenolen (flavonoïden, anthocyaninen, catechinen), fenolzuren, benzoëzuur en triterpenen (met name ursolzuur).
Eerdere onderzoeken toonden al aan dat capsules met het concentraat van de gehele bes dat alle inhoudsstoffen bevat in de natuurlijke samenstelling, effectiever waren ter preventie van blaasontstekingen, dan cranberrycapsules die hoog geconcentreerd waren op PAC’s alleen [2,3]. Naast de reeds bekende PAC’s en oligosacchariden in cranberry’s spelen er meer stoffen een rol voor de beschermende werking van cranberry’s tegen urineweginfecties, waaronder fenolzuren en ursolzuur [2,3,4].
Deze stoffen kunnen elkaars werking versterken of aanvullen. Dit pleit ervoor capsules te gebruiken die een concentraat van de gehele bes bevatten.

Referenties:

  1. Roussel C, Chabaud S, Lessard-Lord J, et al. UPEC colonic-virulence and urovirulence are blunted by proanthocyanidins-rich cranberry extract microbial metabolites in a gut model and a 3D tissue-engineered urothelium. Microbiology Spectrum 2022;10(5):e02432-21.
  2. Vostalova J, Vidlar A, Simanek V, et al. Are High Proanthocyanidins Key to Cranberry Efficacy in the Prevention of Recurrent Urinary Tract Infection? Phytother Res. 2015 Oct;29(10):1559-67.
  3. Bohbot JM. The Gynaecologist’s and Obstetrician’s Journal – january 2007 – Special issue from the C.C.D. Laboratory.
  4. Hidalgo G, Chan M, Tufenkji N. Inhibition of Escherichia coli CFT073 fliC expression and motility by cranberry materials. Appl Environ Microbiol. 2011 Oct;77(19):6852-7.

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.