Amalgaamverwijdering verlaagt serum-kwik

amalgaamNoorse onderzoekers hebben een daling in anorganisch kwik en zilver vastgesteld bij patiënten met onverklaarbare symptomen die hun amalgaamvullingen hadden laten verwijderen. Voor serumniveaus van selenium en methyl-kwik zagen ze geen verandering. Na vervanging van de vullingen verminderden hun klachten maar de onderzoekers vonden geen verband tussen blootstelling aan kwik of zilver, en het optreden van de klachten. Een bewijs dat kwik aan de basis ligt van de klachten, levert deze studie dus niet.

Kwik is erg giftig en in Europa wordt getracht kwikvullingen tegen 2030 uit te faseren. Kleine hoeveelheden kwik verdampen uit tandvullingen en worden in het lichaam opgenomen via de longen. Vervolgens wordt het kwik geoxideerd naar anorganisch kwik. Het grootste deel van het kwik in het lichaam is afkomstig van zeevoeding en bevindt zich in de vorm van methyl-kwik.

De waarneming werd gedaan bij 32 patiënten die hun klachten toeweten aan amalgaamvullingen. Bij hen werden de vullingen verwijderd en werd hun gezondheidstoestand een jaar lang opgevolgd, samen met 28 andere patiënten met onverklaarbare symptomen en 19 gezonde vrijwilligers. In de twee andere groepen was er geen daling in kwik of zilver te zien.

Referentie:
Björkman L, Musial F, Alræk T et al. Mercury, silver and selenium in serum before and after removal of amalgam restorations: results from a prospective cohort study in Norway. Acta Odontol Scand. 2023; 81(4):298-310

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6585

Comments are closed.