Arginine met vitamine C vermindert klachten bij long covid

Long covidHet ontbreekt nog altijd aan een effectieve behandeling van long covid, maar het aminozuur arginine blijkt in combinatie met vitamine C wel de klachten te verminderen. In een single blind RCT leidde suppletie tot verbetering van spierkracht, loopvermogen en endotheelfunctie. Ook de vermoeidheidsklachten namen af. Het biedt mogelijk een aanknopingspunt om invaliderende gevolgen van een corona-infectie aan te pakken.

De onderzoeksgroep (2021-2022) bestond uit vijftig personen tussen de twintig en zestig jaar, die na de acute fase van besmetting chronisch vermoeid bleven. Ongeveer tweederde van hen was vrouw. Bij de afsluiting van het 28 dagen durende onderzoek waren er 46 deelnemers over. De helft van hen had tweemaal daags 1,66 g l-arginine plus 500 mg liposomale vitamine C gekregen, de anderen een placebo.

Primaire uitkomstmaat was het uithoudingsvermogen, gemeten aan de hand van de 6 minuten looptest. Daarmee wordt de afstand gemeten die wandelend binnen zes minuten kan worden afgelegd. Als secundaire uitkomst golden:

  • handknijpkracht om een beeld te verkrijgen van de perifere spierfunctie en de spiermassa: een sterke indicator van de algehele gezondheid en voorspeller van ziekte en mortaliteit;
  • flow-mediated dilation (bloedstroom in de arm), als maat voor de endotheelafhankelijke vaatverwijding;
  • mate van vermoeidheid, vastgesteld met een meetschaal voor subjectief ervaren klachten.

Na 28 dagen was de behaalde loopafstand in de behandelgroep met 30 m toegenomen, terwijl die in de placebogroep hetzelfde bleef. De gemiddelde handknijpkracht nam toe met respectievelijk 3,4 en 1 kg en de flow-mediated dilation met 14,3% en 9,4%. In de placebogroep meldden 21 van de 23 personen (80,1%) vermoeid te zijn, terwijl het er onder degenen die arginine en vitamine C kregen maar 2 van de 23 (8,7%) waren.

Ten slotte kon door suppletie de concentratie arginine in het serum, gemeten voor en na de onderzoeksperiode, worden hersteld. Er traden géén bijwerkingen op.

Referentie:
Tosato M, Calvani R, Picca A, et al.; Gemelli against COVID-19 Post-Acute Care Team. Effects of l-Arginine Plus Vitamin C Supplementation on Physical Performance, Endothelial Function, and Persistent Fatigue in Adults with Long COVID: A Single-Blind Randomized Controlled Trial. Nutrients. 2022 Nov 23;14(23):4984.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6371

Comments are closed.