Ashwagandha voor libido van vrouwen

AshwagandaVrouwen die lijden onder verminderd of afwezigheid van seksueel verlangen ervaren verbetering van hun seksuele gezondheid bij dagelijks gebruik van ashwagandha-extract. Dit is de conclusie van een recent gepubliceerde studie in het tijdschrift Cureus.

Voor deze prospectieve, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie includeerden de onderzoekers 80 vrouwen tussen 18 en 50 jaar met een zogenoemde ‘hypoactief seksueel verlangen-stoornis’. Deze aandoening kenmerkt zich door een aanhoudend of terugkerend gebrek aan of afwezigheid van verlangen naar seksuele activiteit met duidelijk lijden of interpersoonlijke problemen als gevolg. De seksuele functie van de deelnemers werd bepaald aan de hand van de Female Sexual Function Index (FSFI) en de Female Sexual Distress Scale (FSDS). Vrouwen met hormoonstoornissen werden van het onderzoek uitgesloten.

De vrouwen ondergingen tests bij de start van de studie, na vier weken en na acht weken. De onderzoekers stelden de kwaliteit van leven vast aan de hand van een algemene gezondheidsvragenlijst (GHQ28), en de veiligheid van ashwagandha-extract aan de hand van klinische symptomen. Voor het onderzoek kregen de vrouwen gedurende acht weken tweemaal daags 300 mg ashwagandha-extract of een placebo.

De proefpersonen die ashwagandha namen toonden statistisch significante verbeteringen in hun FSFI-scores met betrekking tot markers als verlangen, opwinding, vochtafscheiding, orgasme, seksuele bevrediging en pijn. FSDS-scores verbeterden ook bij degenen die ashwagandha-extract namen. Hoewel niet statistisch significant, was er een grotere verbetering in GHQ28-scores na acht weken met ashwagandha in vergelijking met placebo, en deze trend werd waargenomen voor alle aspecten van GHQ28 (globaal, fysiek, psychologisch en sociaal functioneren).

De bijwerkingen waren minimaal, vergelijkbaar in beide groepen en betroffen vooral misselijkheid en slaperigheid. De onderzoekers concluderen dat orale toediening van een gestandaardiseerd ashwagandha-wortelextract gedurende acht weken de vrouwelijke seksuele gezondheid verbetert bij vrouwen die geen hormonale stoornissen hebben.

Een belangrijke beperking van deze studie is de homogene groep proefpersonen uit een specifieke dwarsdoorsnede van de samenleving. Dit zou kunnen leiden tot  generalisatie van de resultaten. De onderzoekers bevelen dan ook aan om volgend onderzoek uit te voeren met deelnemers die meer diversiteit laten zien wat betreft demografie, beroepen en sociaal-economische status.

Referentie:
Ajgaonkar A, Jain M, & Debnath K. Efficacy and Safety of Ashwagandha (Withania somnifera) Root Extract for Improvement of Sexual Health in Healthy Women: A Prospective, Randomized, Placebo-Controlled Study. Cureus, 2022, vol. 14, no 10.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6315

Comments are closed.