Associatie tussen hoger cholesterol en betere cognitie

CholesterolGeldt de controversiële rol van cholesterol bij hart- en vaatziekten ook voor het cognitief functioneren? Dat kan men zich afvragen na het lezen van een Chinese studie, die een verband vindt tussen een hoger cholesterol en een betere cognitie. Althans bij vrouwen in hun latere leven, voorzover ze niet eerder door een beroerte waren getroffen. De conclusie volgde uit gegevens van ruim 2.500 mannen en vrouwen van zestig jaar en ouder uit het Amerikaanse onderzoeksprogramma National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES).

De vraagstelling ligt onder meer voor de hand omdat het hoogste cholesterolniveau zich bevindt in het brein. Cholesterol heeft tevens grote invloed op verouderingsprocessen in de hersenen en prestaties op cognitief gebied. Bij dit onderzoek, onder 1.309 vrouwen en 1.272  mannen, naar de invloed van (in het bloed gemeten) totaalcholesterol werd gecontroleerd voor factoren die in andere studies ook een relatie bleken te hebben met cognitieve prestaties. Dat waren leeftijd, opleidingsniveau, ras, rook- en drinkgedrag, inkomen, burgerlijke staat, BMI en aanwezigheid van chronische ziekten.

Bij vrouwen was een hoger totaalcholesterol significant geassocieerd met hogere scores op de afgenomen cognitieve testen. Dat gold vooral voor prestaties op psychomotorisch gebied, uitvoerende functies en taal. Dit verband was echter alleen aantoonbaar als zij niet eerder een beroerte hadden gehad. Na aanpassing voor genoemde cofactoren, bleef het verband significant voor vrouwen. Dat verband was sterker bij vrouwen met een hoger opleidingsniveau. Voor mannen was het verband niet significant.

Referentie:
Pang K, Liu C, Tong J, et al. Higher Total Cholesterol Concentration May Be Associated with Better Cognitive Performance among Elderly Females. Nutrients. 2022 Oct 9;14(19):4198.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6245

Comments are closed.