Associatie van coronavaccin met myocarditis

coronavaccinAmerikaanse onderzoekers hebben het Vaccine Adverse Event Reporting System doorgelicht en een hoger optreden van myocarditis bij adolescenten vastgesteld, enkele dagen nadat ze gevaccineerd werden voor COVID-19. Het gaat om een vermoeden, waarbij de volledige context van de COVID-19-vaccinatie in overweging genomen moet worden, schrijven de onderzoekers.

De onderzoekers vonden bijna 2000 meldingen van myocarditis terug, 1600 werden beschouwd als gevallen van waarschijnlijke of bevestigde myocarditis. De mediaan-leeftijd van de getroffenen bedroeg 21 jaar en gevallen traden vaker op na een tweede mRNA-vaccin, gemiddeld drie dagen na toediening van het vaccin. Het ging om 50 tot 100 gevallen per miljoen vaccin-doses, wat meer is dan verwacht voor die leeftijdsgroep.

Doorlichting van VAERS, dat spontane meldingen verzamelt, kan een erg vertekend beeld geven. In elk geval gaat het om een belangrijk signaal dat niet genegeerd mag worden, want voor het pokkenvaccin is er wel een causaal gevonden met myocarditis bij Amerikaanse militairen. Een belangrijke relativering is dat gerapporteerde gevallen van myocarditis goedaardig lijken te zijn. Myocarditis is meestal te wijten aan een virale infectie, die in 6% van de gevallen tot een harttransplantatie noopt. Vaccin-geassocieerd myocarditis is voorspelbaarder en zou gemakkelijker te behandelen zijn.

Referenties:
Oster ME, Shay DK, Su JR et al. Myocarditis Cases Reported After mRNA-Based COVID-19 Vaccination in the US From December 2020 to August 2021. JAMA. 2022; 327(4):331-340 doi:10.1001/jama.2021.24110jj

Weiss SR. Myocarditis Cases After mRNA-Based COVID-19 Vaccination in the US. JAMA. 2022; 327(20):2019-2020 doi:10.1001/jama.2022.5131

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6644

Comments are closed.