B-vitaminen effectief bij schizofrenie

SchizofrenieB-vitaminen kunnen helpen de symptomen van schizofrenie te bestrijden. Dit blijkt uit de eerste meta-analyse ooit gedaan naar dit onderwerp.

Veel schizofreniepatiënten gebruiken antipsychotica. In aanvulling daarop kunnen bepaalde vitaminen en mineralen helpen bij de beheersing van de symptomen. Zo kunnen nutriëntentekorten worden aangevuld, oxidatieve stress worden bestreden en neurologische pathways worden gemoduleerd. Recent onderzoek laat zien dat B-vitaminen daarbij een voorname rol spelen.

 

Hoge doseringen B-vitaminen

Na analyse van de gegevens van 18 onderzoeken, bleek dat B-vitaminen de symptomen van schizofrenie significant verlaagden ten opzichte van placebo. Symptomen van schizofrenie zijn onder andere hallucinaties, paranoïde en verwarde gedachten, verwarde spraak en afgevlakte emoties.

 

“Hoge doseringen B-vitaminen kunnen helpen bij het bestrijden van symptomen van schizofrenie. Maar de onderzoeken verschilden onderling behoorlijk, dus niet alle resultaten konden goed worden vergeleken. Ook kan het zijn dat bepaalde groepen patiënten gevoeliger zijn voor therapie met B-vitaminen omdat zij bijvoorbeeld voor aanvang van het onderzoek een deficiëntie hadden”, zeggen de wetenschappers.

 

Waarschijnlijk een hoofdrol voor B3

Vitamine B3 is belangrijk voor het normaal functioneren van de hersenen en het zenuwstelsel en speelt historisch gezien een belangrijke rol binnen het schizofrenie-onderzoek. Orthomoleculair pionier Dr. Abram Hoffer begon al in de jaren '50 schizofreniepatiënten te behandelen met hoge doses niacine en vitamine C.

 

B-vitaminen kunnen eigenlijk niet los worden gezien van het complex waarin ze voorkomen. Toch denkt men dat vooral vitamine B3 (niacine) een hoofdrol speelt in het effect; de psychiatrische symptomen van de eerste stadia van B3-deficiëntie (pellagra) zijn vrijwel niet te onderscheiden van schizofrenie.

 

Ook staat vitamine B3 sterk in de belangstelling binnen de orthomoleculaire psychiatrie. Niacine is met name ingezet om de hallucinaties, waanvoorstellingen en sterke stemmingswisselingen van sommige psychische aandoeningen tegen te gaan, waaronder schizofrenie.

 

Kies voor combinatietherapie

“Er moet ook worden gekeken naar de effecten van het combineren van gunstige nutriënten in multiformules”, zeggen de onderzoekers. Maar welke stoffen kunnen er dan nog meer worden ingezet?

 

Vitamine B12 en folaat lijken beide een belangrijke rol te spelen bij een goede hersenfunctie. Zowel een B12-tekort als een folaattekort wordt geassocieerd met depressie, dementie en schizofrenie. Choline, onderdeel van het vitamine B-complex, wordt tegenwoordig vaker ingezet als adjuvante therapie bij behandeling met antipsychotica van bijvoorbeeld psychose en schizofrenie. Een adjuvant preparaat met het volledige B-complex is dus aan te bevelen.

 

Ook van vitamine C en zink is het aangetoond dat ze de symptomen van schizofrenie kunnen bestrijden, hoewel dit onderzoek nog gerepliceerd moet worden. Tot slot verhoogt een langdurige suboptimale inname van DHA (en EPA) de kans op stoornissen op het gebied van denken, gedrag en stemming, waaronder depressie, bipolaire stoornis en ook schizofrenie. Visvetzuren zijn dus ook een essentiële adjuvans.

 

Referentie:
Firth J, et al., The effects of vitamin and mineral supplementation on symptoms of schizophrenia: a systematic review and meta-analysis, Psychol Med. 2017 Feb 16:1-13.

 

Bron: http://www.naturafoundation.nl/?objectID=14284&page

Comments are closed.