Berberine kan recidief van gezwelvorming in de darmen tegengaan

Berberis bessen

Berberine, een plantaardige stof met medicinale eigenschappen, kan de kans verkleinen op terugkeer van adenomen in de darmen. Wetenschappers hebben dit vastgesteld in een double blind RCT. Zij deden hun onderzoek onder een kleine 1100 personen in China, waar berberine een lange traditie kent van inzet tegen maagdarminfecties en diarree.

 

De studie liep van november 2014 tot december 2016 en vond plaats onder mensen tussen de 18 en 75 jaar. Zij hadden ten minste eenmaal een darmadenoom gehad die bij hen minimaal zes maanden voor de start van het onderzoek verwijderd was. De in totaal 1108 deelnemers waren behandeld in zeven ziekenhuizen in zes Chinese provincies en werden nu verdeeld in twee groepen.

 

Aan 553 mensen werd tweemaal per dag 0,3 gram berberine gegeven, de 555 anderen kregen een placebo. Voor de uiteindelijke analyse bleven respectievelijk 429 en 462 personen over. De deelnemers ondergingen na één jaar een onderzoek aan de dikke darm. Wanneer zij schoon waren gebleven, werd deze coloscopie een jaar later herhaald.

 

In de berberine-groep kregen 155 mensen opnieuw een adenoom en in de placebogroep waren dat er 216. Dat kwam overeen met percentages van 36 en 47%. Hoewel adenomen een verhoogd risico op darmkanker geven, werd dat bij geen van de deelnemers vastgesteld. Er deden zich geen noemenswaardige bijwerkingen van berberine voor, behoudens verstopping bij een klein aantal mensen: in de berberinegroep 1% en in de placebogroep minder dan 0,5%.

 

Berberine kon daarmee als veilig en werkzaam worden beschouwd. Na verwijdering van adenomen komt het fytonutriënt in aanmerking om een recidief te voorkomen, zo menen de auteurs.

 

Referentie:
Chen YX, Gao QY, Zou TH, Wang BM, Liu SD, Sheng JQ, Ren JL, Zou XP, Liu ZJ, Song YY, Xiao B, Sun XM, Dou XT, Cao HL, Yang XN, Li N, Kang Q, Zhu W, Xu HZ, Chen HM, Cao XC, Fang JY. Berberine versus placebo for the prevention of recurrence of colorectal adenoma: a multicentre, double-blinded, randomised controlled study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Mar;5(3):267-275. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31926918

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4898

Comments are closed.